Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Emre Ünal ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

 

?lk Marie Claire kapa??n?z? hangi y?l çektiniz?

?lk Marie Claire kapa??m? 2008 y?l?nda çektim.

Sizin için kapak çekimlerinin olmazsa olmaz?…
Benim için en önemlisi saç ve makyaj?n do?ru olmas?. Sonras?nda da iyi styling, catering ve müzik geliyor.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??
Hat?rlad???m komik bir an?m yok asl?nda ama setlerim genellikle e?lenceli geçiyor, diyebilirim.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??
Marie Claire, bu sektöre ilk ad?m? atmam? sa?layan dergi. Sayesinde bu y?llar içerisinde çok güzel ve özel tecrübeler edindim.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…
?yi ki vars?n Marie Claire ve iyi ki do?dun!

Total
2
Shares