Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Mehmet Erzincan ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

?lk Marie Claire kapa??n?z? hangi y?l çektiniz?
?lk kapa??m? 2016 y?l?nda çektim.

Sizin için kapak çekimlerinin olmazsa olmaz?…
Hayatta olmazsa olmaz?m pek yoktur ama konu kapak çekimi ise durum de?i?iyor. Çekim s?ras?nda herkesi rahatlatacak ne varsa, o benim olmazsa olmaz?m. ?yi bir ekip, ekipman, kahve, müzik ve iyi olan ne varsa…

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??
Henüz kapak çekimlerinde komik bir olay ya?amad?m.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??
Marie Claire sektörde çok önemli bir yeri olan, yurt d???nda da portfolyonuzda gösterebilece?iniz i?ler çekebildi?iniz bir dergi. O yüzden benim için özgüvenimi tazeledi?im bir mecra. Profesyonel hayat?ma özgüven katt? diyebilirim.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…
Marie Claire Türkiye’nin do?um gününü kutlar?m. Umar?m dijital ça?a en iyi ?ekilde ve de?i?meden adapte olup bas?l? yay?nlar? sürdürebilir. Okuyucunuz ve kâ??d?n?z bol olsun.

Total
116
Shares