Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Sedef Delen ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

 

?lk Marie Claire kapa??n?z? çekti?inizde kaç ya??ndayd?n?z?
?lk Marie Claire kapa??m? hiç unutmuyorum. Çünkü hâlâ en sevdi?im kapak çekimlerinden biri. San?r?m 23-24 ya??ndayd?m.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze k?yasla nas?ld??
O zamanlar photoshop’un henüz icat edilmedi?ini söylemekle ba?lamak istiyorum. Bunu bir dezavantaj saymazsak daha rahatt? san?r?m. Çünkü Türkiye’de kapak çekimi ayr? yap?lmazd?. Editoryal çekimlerin içinden kapak için cezbedici olabilecek güzel bir kare, kapa?a ta??n?rd?. Kapaktaki ki?inin ünlü olmas? gerekmiyordu. Yeni ba?layan bir model bile kapakta yer alabiliyordu. ?imdi ise dergiler daha rekabetçi bir konuma geldikleri için kapak çekimlerinde
ayr? ve büyük prodüksiyonlar yap?l?yor. Tercihen kapakta ünlü birinin olmas? gerekiyor.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??
Bir keresinde çekime ba?lamadan önce makyaj a?amas?nda bir türlü tatmin olamad?k. Bir ?ey eksik deyip sürekli eklemeler yapt?k. Ama sonunda o kadar saçmalad?k ki yap?lanlar? sildik ve yeniden ba?lad?k. Hâlâ abart?l? bir makyaj veya styling giri?iminde o ekip bir aradaysak o günü hat?rlay?p ‘Bir ?ey eksik’ der güleriz.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??
Marie Claire’in profesyonel hayat?mda çok önemli bir yeri var. Hem ilk kapaklar?mdan birini hem de ilk editoryal çekimimi gerçekle?tirdi?im dergidir. Hatta Marie Claire dergisi için yapt???m ilk editoryal çekimin ard?ndan, çok büyük bir ajans taraf?ndan aran?p, ilk büyük i?imi alm??t?m.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…
Ne güzel ve ne çabuk geçmi? 30 y?l! Bundan sonraki ya?lar?n?zda da güzel i?lerin gerçekle?mesi, güzel foto?raflar?n ve güzel an?lar?n bol olmas? dile?iyle…

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.