The Bookshop

?stanbul Kültür Sanat Vakf? (?KSV) taraf?ndan, bu y?l Vodafone Red sponsorlu?unda düzenlenen 37. ?stanbul Film Festivali’nin biletleri 24 Mart Cumartesi günü sat??a ç?k?yor.

Biletleri, 24 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix sat?? kanallar? ile Atlas ve Rexx sinemalar?nda aç?lacak gi?elerden sat?n alabilirsiniz.

The Bookshop

6-17 Nisan tarihlerinde yap?lacak 37. ?stanbul Film Festivali, 198 uzun metrajl? ve 12 k?sa filmden olu?an zengin program?yla festival takipçileriyle bulu?uyor.

Festival kapsam?nda 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde film gösterimlerinin yan? s?ra konuk yönetmen ve oyuncular?n kat?l?m?yla gerçekle?tirilecek sohbetler, konserler, sergiler ve özel etkinlikler de yer alacak.

 37. ?stanbul Film Festivali program?yla ilgili tüm bilgilere film.iksv.org’dan ula?abilirsiniz. Ayr?ca, ?stanbul Film Festivali boyunca festival etkinliklerinden haberler, konuklarla yap?lm?? özel röportajlar ve içerikler de web sitesindeki “Festival Günlü?ü” bölümünden takip etmek mümkün.

You Were Never Really Here

 

Bilet fiyatlar?

?stanbul Film Festivali’nde biletler hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 22 TL; ö?renci ile 65 ya? ve üstü sinemaseverler için ise 15 TL’den sat??a sunuluyor. Tüm 21.30 seanslar? ise 22 TL.

Hafta içi gündüz seanslar? (11.00, 13.30, 16.00) ve Pera Müzesi’nde yap?lacak gösterimlerin tümü yaln?zca 8 TL.

Festivalde hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslar?nda s?n?rl? say?da koltuk, ö?renciler için 1 TL üzerinden sat??a sunuluyor.

 

 

 

 

 

Total
6
Shares

Bir cevap yazın