Beslenme detoksu, ili?ki detoksu… Peki ya dijital detoksa ne dersiniz? Dijital ya?am?n?zdaki kaos ve karma?adan ar?nmak için bu ad?mlar? uygulamaya ba?lay?n.

1# Bilgisayar?n?z? Temizleyin

Düzenli bir bilgisayar? planl? bir zihin gibi dü?ünün. H?z ve verimlilik için düzen ?art! Bilgisayar?n?z?n son güncellemelerinin yap?ld???na emin olun. “?ndirilenler” klasörünüz türlü dosyayla dolup ta?t? m?? O halde temizleyin. ??inize art?k yaramayan foto?raflar? silin. Önemli olanlar? kategorileyin. Masaüstünüz ne kadar bo? olursa odaklanman?z o kadar kolay olacakt?r. Masaüstünüzdeki fazlal?klardan ar?n?n.

2# Dosyalar?n?z? Yedekleyin

Müzik, foto?raf ve video dosyalar?n?z? inceleyin. S?n?fland?rma yap?n. Sizin için önemi kalmayan dosyalar? geri dönü?üm kutusuna gönderin. Önemli olanlar? da flash bellekte, daha büyük dosyalar? ise harici harddisk üzerinde saklay?n. Böylece bilgisayar?n?zda gerçekle?ebilecek herhangi bir aksili?e kar?? önemli dosyalar elinizin alt?nda yedeklenmi? olacak.

3#  E-postalar?n?z? Temizleyin

Önemini yitiren ve zaman? dolan e-postalar?n?z? silin. Art?k irtibat halinde olmad???n?z mail adreslerini listenizden kald?r?n. Spam kutunuzu çöp kutusuna gönderin.

4# Sosyal Medya Hesaplar?n?z? Kontrol Edin

Kullanmad???n?z sosyal medya hesaplar?n?z? silmeyi deneyin. Art?k Snapchat kullanm?yor musunuz? O halde uygulamay? silin. Tumblr hesab?n?z bir yerde unutulmu? mu? Hesab?n?z? silin. Sosyal medya hesaplar?yla ilgili daha seçici olun. Her yeni ç?kan platformda hesap açmay?n, seçici olun.

Total
1
Shares