Bu y?l be?incisi düzenlenecek Watsons Güzellik ve Ki?isel Bak?m Ödülleri için geri say?m ba?lad?. Güzellik ve ki?isel bak?m alan?nda y?l?n en iyilerinin belirlendi?i yar??ma için oylamalar Mart ay?n?n  ortas?na kadar https://odul.watsons.com.tr/ üzerinden gerçekle?tirilecek. 24 farkl? kategoride 116 ürünün k?yas?ya yar??aca?? oylamaya Watsons Card’lar?yla kat?lanlar aras?ndan seçilecek 5 ki?i ödül törenine çift ki?ilik davetiye kazanacak ve 1000 ki?iye de sürpriz hediyeler verilecek.

Watsons, en sevilen güzellik ve ki?isel bak?m ürünlerinin en iyilerini belirlemeye be?inci y?l?nda da devam ediyor. Binlerce ki?inin günlük ya?amlar?nda tercih etti?i ürünler Mart ay?n?n ortas?nakadar Watsons Güzellik ve Ki?isel Bak?m Ödülleri kapsam?nda https://odul.watsons.com.tr/ adresinden oylanacak.

Makyaj, cilt bak?m?, saç bak?m? ve ki?isel bak?m gibi birçok alan?n da içinde bulundu?u 24 farkl? kategoride 116 aday ürün, y?l?n en iyisi olmak için k?yas?ya bir mücadeleye girecek. Aday ürünler geçti?imiz y?llarda oldu?u gibi mü?teriler, bas?n mensuplar? ve blogger’lar taraf?ndan ayr? ayr? de?erlendirilecek. Oylamalar sonunda kategorilerinde en çok oy olan ürünler, Watsons Güzellik ve Ki?isel Bak?m Ödülleri ödül töreninde y?l?n en iyi ürünü ödülünün sahibi olacak.

Oy Kullananlar Kazan?yor!

Watsons Güzellik ve Ki?isel Bak?m Ödülleri’nde favori ürünlerini destekleyenler, çok özel sürpriz hediyeler kazanma ?ans? yakalayacak. Oylamaya Watsons Card numaras? ile giri? yaparak kat?lan Watsons Card sahiplerinden seçilecek 5 ki?i ödül gecesi için çift ki?ilik davetiye sahibi olacak. Oylamaya kat?lanlar aras?ndan seçilecek 1000 ki?i ise Watsons taraf?ndan haz?rlanacak ve y?l?n en iyilerinden seçilerek olu?turulacak hediye setini kazanacak.

Oylamalara kat?l?m için;

https://odul.watsons.com.tr/ adresinden Facebook hesab?, Watsons.com.tr üyeli?i ya da Watsons Card numaras? ile giri? yap?ld?ktan sonra, ekranda yer alan kategorilerde bulunan adaylar için oy kullan?labilecek.

Unutmay?n! Her kategoride sadece bir aday? destekleme ?ans?n?z var.

Watsons Güzellik ve Ki?isel Bak?m Ödül Kategorileri:

 1. En ?yi Maskara
 2. En ?yi Far Paleti
 3. En ?yi Fondöten
 4. En ?yi Kapat?c?
 5. En ?yi Dudak Ürünü
 6. En Yenilikçi Makyaj Ürünü
 7. En ?yi Yüz Bak?m Ürünü
 8. En ?yi Yüz Maskesi
 9. En ?yi Kore Güzellik Ürünü
 10. En ?yi Do?al ?çerikli Cilt Bak?m Ürünü
 11. En ?yi Dermo Kozmetik Ürünü
 12. En ?yi Vücut Bak?m Ürünleri
 13. En ?yi Erkek Bak?m Ürünü
 14. En ?yi T?rnak Ürünü
 15. En ?yi Du? Jeli
 16. En ?yi Deodorant
 17. En ?yi A??z Bak?m Ürünü
 18. En ?yi Saç Boyas?
 19. En ?yi Bitkisel ?çerikli Saç Bak?m Ürünü
 20. En ?yi ?ampuan
 21. En ?yi Saç Bak?m Ürünü
 22. En ?yi Kuru ?ampuan
 23. En ?yi Watsons’a Özel Ürün
 24. En ?yi Watsons Markal? Ürün

Ayr?ca bu kategorilere aday olan ürünlerin özel kategori adayl?klar? da bulunuyor:

 • Watsons Card Özel Ödülü
 • Blogger Özel Ödülü
 • Bas?n Özel Ödülü
 • Y?l?n Ürünü
 • Y?l?n ?? Orta??
 • Y?l?n En ?yi Sosyal Sorumluluk Projesi

?imdi y?l boyunca Watsons’tan al?p severek kulland???n?z favori ürünlerinizi https://odul.watsons.com.tr/ adresinden ödüllendirme zaman?. Sevdi?iniz ürünleri oylamay? unutmay?n!

Total
0
Shares