10 ?ubat gecesi Los Angeles’ta gerçekle?en ve kesinlikle hayal k?r?kl???na u?ratmayan bir tören ya?atan 61. Grammy Ödülleri’nin unutulmaz anlar?na göz atmaya ne dersiniz?

Musgraves, Lady Gaga ve Cardi B’nin duygusal ve etkileyici performanslar? ak?lda en kal?c? olanlardand?. Gecenin kazananlar?n?n ödül kabul konu?malar? da ayn? etkiyi b?rakmay? ba?ard?. Ev sahibi Alicia Keys’in sahneye davet etti?i özel konuklar? ise sadece bu y?l?n de?il önümüzdeki y?llar?n da unutulmayacak anlar?ndan olacak.

??te gecenin en s?cak anlar?.

Total
0
Shares