8 Mart Dünya Kad?nlar Günü Netflix için de önemli bir gün. Çünkü Netflix, ister güçlü ister hassas, ister melek ister ?eytan hepsi farkl? ama hepsi birbirinden etkileyici kad?n hikayelerine ev sahipli?i yap?yor.

The Crown’dan GLOW’a, Altered Carbon’dan La Casa De Papel, Santa Clarita Diet ve Marvel’s Jessica Jones’a kadar Netflix yap?mlar?n?n kad?n kahramanlar? ilham veriyor; izleyenlerde oturduklar? yerden kalk?p hayallerinin pe?inden ko?ma iste?i uyand?r?yor.

Fakat Netflix sadece dizi ve filmlerde arz?endam edenler de?il, ekran arkas?ndaki kad?nlarla da ayr? bir yerde duruyor.

??te 8 Mart Dünya Kad?nlar Günü vesilesiyle Netflix kamera önünden ve arkas?ndan kad?n hikayeleri…

 

 

Kad?nlar?n kamera arkas?nda oldu?u, mart ay?nda Netflix’te yay?nlanacak yeni yap?mlar:

? Jessica Jones 2. Sezon. Tam zaman?nda, 8 Mart’ta yay?nda olacak! Ana karakterin kad?n olmas?n?n yan? s?ra sezonun toplam 13 olmak üzere tüm bölümleri kad?n yönetmenler taraf?ndan çekildi. Ba? yap?mc?s? da yine bir kad?n, Melissa Rosenberg.

? First Match. Olivia Newman’?n senarist ve yönetmen olarak imza att??? ilk uzun metraj filmi. Netflix orijinal yap?m?, ayr? büyüdü?ü öz babas?na güre?erek yak?nla?maya çal??an bir k?z?n hikayesini anlat?yor. 30 Mart’? not edin.

? Tutuklu K?zlar: Genç ve Tutuklu. 2 Mart’ta prömiyer yapan Netflix orijinal dizisi, demir parmakl?klar?n ard?ndaki genç kad?nlar?n ya?ad?klar?n? ekrana ta??yor, bir kad?n olarak hapiste olman?n ne anlama geldi?ini irdeliyor.

? 9 Mart’ta gösterime girecek olan ?ngiliz mini dizisinin y?ld?z?, bir cinayetin üzerindeki s?r perdesini aralamaya çal??an bir dedektifi canland?ran Oscar aday? Carey Mulligan.

? ?lk Arjantin yap?m? Netflix orijinal dizisi: ?ntikam, tutku ve karanl?k s?rlarla örülü bir dünyada tek ba??na çocuk büyüten moda tasar?mc?s? bir kad?n?n mücadelesini anlat?yor. Merak edenler 16 Mart’? beklesin.

? David Letterman ile S?radaki Konu?um. Söz konusu olan kamera arkas?ndaki de?il de, konuk bir kad?n olsa da atlamak olmaz! 9 Mart’ta yay?nlanacak bölümde Letterman’?n konu?u Malala Yousafzai, bugüne kadar Nobel’a lay?k görülen en genç ki?i.

 

Henüz Netflix ailesine kat?lmam?? olanlar, ayda 15.99 TL’den ba?layan fiyatlarla Netflix’e üye olabilir, tek hesab? be? ayr? profille yönetebilir. ?lk ay hediye!

 

 

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın