90’l? y?llar; sezonun trendleri dü?ünüldü?ünde hala en çok ilham ald???m?z dönemlerden biri.

Hem ilham olmas? hem de yak?n tarihe göz atmak ad?na; i?te 90’l? y?llar?n unutulmaz moda anlar?: 

Drew Barrymore (1990)

Kendisiyle özde?le?en çiçek çocu?un vah?i çocukla birle?ti?i görünüm; bohem detaylar ve grunge makyajla tamamlan?yordu.

Madonna (1990)

Madonna tüm dönemlerin moda ikonu olabilir ancak tarihin en unutulmaz anlar?ndan birine Blond Ambition Tour’da giydi?i Jean Paul Gaultier tasar?m? konik sütyen ile imza att??? söylenebilir

Alicia Silverstone (1990)

Cluless 90’larda f?rt?na gibi esmeden önce de Alicia Silverstone dönemin stil sahibi isimlerinden biriydi.

Winona Ryder ve Johnny Depp (1991)

48. Alt?n Küre Ödülleri’ne Tim Burton film setinden ç?k?p gelmi? halleri hala haf?zam?zda.

Courtney Love ve Kurt Cobain

Grunge’?n kral? Kurt Cobain ve Courtney Love; 90’lar?n poster çiftleri olmalar?n?n yan?nda modaya stilleriyle de yön veriyorlard?.

Liv Tyler (1992)

Aerosmith’in Crazy klibini kim unutabilir? Bunun d???nda Liv Tyler özel gecelerdeki stiliyle de be?eni topluyordu.

Chloë Sevigny (1995)

Chloë; tüm grunge ve pop k?zlar?n?n yan?nda “cool girl” imaj?yla her zaman farkl? bir noktada oldu.

Sarah Jessica Parker (1995)

Sadece iki kelime: Carrie Bradshaw. Parker; pembe tüylü elbisesi ve Manolo Blahnik ayakkab?lar? ile her zamanki gibi dönemin poster k?z?.

Jennifer Aniston ve Matthew Perry (1995)

Friends dizisinin y?ld?zlar?; k?rm?z? hal?da da minimal ama ???lt?l? görünümleriyle dönemin ikonlar?ndan.

The Spice Girls (1995)

Scary, Baby, Ginger, Sporty ve Posh Spice’lar; kendilerine has görünümleri ile 95 sonras?n? yeniden ?ekillendirdiler.

Johnny Depp ve Kate Moss (1995)

Depp, Winona Ryder sonras? gotik görünümden uzakla??p Kate Moss ile “yüksek moda” tarz?na geçmi?ti.

Kate Moss ve Johnny Depp (1995)

Sadece k?rm?z? hal?da de?il; sokaktaki kusursuz uyumlar? ile de dikkat çekiyorlard?.

Sarah Jessica Parker (1995)

Tony Ödülleri’nde rüya 90’lar görünümüyle: bir k?sm? ipek bir k?sm? ?effaf elbise; bantl? gümü? stliettolar.

Brad Pitt ve Gwyneth Paltrow (1996)

?kili, dönemin benzer giyinen çiftlerinden biriydi.

Winona Ryder ve Claire Danes (1996)

90’lar tarz? diye buna deriz!

Sarah Jessica Parker (1997)

Listeden de anlayabilece?iniz gibi; 90’lar?n en iyi anlar? denildi?inde SJP’nin o dönemi domine etti?i oldukça aç?k.

Mary-Kate ve Ashley Olsen

Olsen ikizlerinin sonras?nda moda devlerine dönü?ece?i o dönemden belliydi.

Nicole Kidman (1997)

Dantel! ?al! Saç modeli! Nicole’un bu görünümü, mood board’umuzdan ay?ramad?klar?m?zdan.

Halle Berry (1998)

K?rm?z? hal?da minik güne? gözlü?ü trendini Rihanna’dan önce Halle Berry yaratm??t? bile.

Destiny’s Child (1998)

Ayn? kuma?tan üretilen k?yafetlerine bakmaktan kendimizi alam?yoruz!

Kirsten Dunst (1998)

Spider-Man filminden y?llar önce Dunst çoktan Mary Jane’in stilini yans?tmaya ba?lam??t? bile.

Britney Spears (1999)

90’lar?n sonlar?na do?ru Britney Spears ???lt? konusunda ders niteli?inde kostümler giymeye ba?lam??t? bile.

Naomi Campbell ve Kate Moss (1999)

90’lar?n kraliçe modellerinden Naomi Campbell ve Kate Moss; Versace ?ovundaki bu görünümleriyle tarihe damgalar?n? vurdu.

TLC (1999)

Crop top ve kargo pantolonlar konusunda ilham? kendilerinden al?yoruz!

Naomi Campbell (1999)

Londra’daki UNICEF partisindeki bu renkli görünüm; zamans?z anlardan biri.

Gwen Stefani (1999)

Dönemin punk ismi, No Doubt solisti Gwen Stefani saçlar? ve crop top’lar? ile es geçilmemesi gereken isimlerden.

Tyra Banks (1999)

Tyra Banks’in bu floral an?; her döneme uyarlanabilir görünümlerden biri.

Cameron Diaz (1999)

56. Golden Globe k?rm?z? hal?s?nda Diaz’?n üzerinde dönemin tüm ak?mlar?n? görmek mümkün.

 

Total
3
Shares