91. Akademi Ödül Töreni'ni güzellikleriyle ayd?nlatan y?ld?zlar?n ilham verici detaylar?na göz atmaya ne dersiniz?

Genel olarak makyajda yumu?ak tonlar?n a??rl??? hissedilirken, abart?l? kirpikler ve pembe ile erik tonlar?n?n parlamas?na ?ahit olduk.