25 ?ubat ak?am? Los Angeles’ta gerçekle?ecek 91. Oscar Ödül Töreni için heyecanlanmaya ba?layanlar burada m??

Alt?n Küre, BAFTA, SAG Ödülleri ve Ele?tirmenlerin Seçimi Ödülleri’nin (Critics’ Choice) ard?ndan, ödül sezonunun final ?ovu ve muhtemelen en önemlisi için heyecanlamamak ne mümkün.

Geçti?imiz birkaç ay boyunca verilen çok say?da ödül göz önüne al?nd???nda zaten Oscar’a hangi oyuncular?n ya da yap?mlar?n kavu?aca?? belli oldu gibi, ne dersiniz?

Tabii, ?ans?n büyük bir rolü var, bunu es geçemeyiz. Bunu, geçti?imiz y?llarda Akademi’nin ald??? ?a??rtan kararlar?yla hat?rl?yoruz.

Birkaç gün sonra düzenlenecek tören için gecenin en büyük ödüllerini kucaklamaya haz?rlanan film ve oyuncu tahminlerimize göz atmaya ne dersiniz?

??te 91. Oscar Ödül Töreni’nin kazananlar?. Elbette ki bu bir tahmini liste.

En ?yi Film Oscar’? +

Oscar’? kazanmas? muhtemel olan film: Roma

A Star Is Born hayranlar?, bu yap?m? “En ?yi Film” kategorisi için uygun görse de, muhtemelen bu yar???n kazanan? Roma filmi olacak.

The Favourite ve Green Book’un da güçlü adaylar oldu?unu es geçmemek gerek. En ?yi Film kategorisinin her zaman için öngörülmesi en zor olan adayl?klardan biri oldu?unu da hat?rlatal?m. Akademi’nin bizi ?a??rtmay? sevdi?ini biliyoruz.

En ?yi Kad?n Oyuncu Oscar’? +

Oscar’? kazanmas? muhtemel olan oyuncu: Glenn Close | The Wife

Olivia Colman’?n The Favourite filmindeki mükemmel performans? ve A Star Is Born’daki bir ömür konu?ulmaya yetecek Lady Gaga ????? öne ç?kan güçlü adaylar olarak görülse de, birçok ki?i daha önce tam dört kez aday gösterilen ama hiç Oscar kazanamayan Glenn Close’u güçlü aday olarak gösteriyor.

Gaga için sürpriz bir kazanma olabilir ancak Close bu sezon en fazla ödül kazanan isimlerden oldu?u için ibre onu göstermeye yetecek güçte.

En ?yi Erkek Oyuncu Oscar’? +

Oscar’? kazanmas? en muhtemel olan oyuncular: Rami Malek | Bohemian Rhapsody ve Christian Bale | Vice

??te bir tahminde bulunman?n en zor oldu?u kategori.

Bradley Cooper, Christian Bale ve Rami Malek’in aras?nda ya?anacak mücadeleye tan?k olmaya haz?r m?s?n?z? Bohemian Rhapsody filmindeki performans?yla Alt?n Küre ve SAG Ödülü’nü kazanan Rami Malek, bu adayl?k için y?ld?z? parlayan isim olarak göze çarp?yor.

Christian Bale ise Vice’deki performans?yla Ele?tirmenlerin Seçimi Ödülü’nü kazanmay? ba?arm??t?.

En ?yi Yönetmen Oscar’? +

Oscar’? kazanmas? en muhtemel olan yönetmen: Alfonso Cuarón | Roma

Bradley Cooper’?n En ?yi Yönetmen kategorisinde aday gösterilmesinden sonra ?a??rtan bir karar?n bizi bekledi?ini dü?ünmek mümkün.

Ancak, büyük olas?l?kla En ?yi Yönetmen Oscar’? ?u ana kadar en çok ödül kazanan drama filmi Roma için Alfonso Cuarón’a gidecek.

En ?yi Yard?mc? Erkek Oyuncu +

Oscar’? kazanmas? en muhtemel olan oyuncu: Mahershala Ali | Green Book

Rekabetin en az oldu?u kategori diyebiliriz. Mahershala Ali, Sam Rockwell ve Adam Driver’?n bir mücadelesi olacak gibi görünse de, Green Book filmindeki performans?yla Alt?n Küre, SAG Ödülü ve BAFTA’y? kazanan Mahershala Ali’nin Oscar’? kucaklamas? oldukça mümkün.

En ?yi Yard?mc? Kad?n Oyuncu +

Oscar’? kazanmas? en muhtemel olan oyuncu: Regina King | If Beale Street Could Talk

Regina King, If Beale Street Could Talk filmindeki performans?yla Alt?n Küre kazanm??t? hat?rlarsan?z. Ancak bu kategoride kesinlikle The Favourite filminin y?ld?z oyuncular? Rachel Weisz ve Emma Stone’un ciddi rekabetiyle kar?? kar??ya kalacak gibi.

Weisz kesinlikle bu kategorideki en güçlü aday.

Total
0
Shares