adidas Originals geçmi?ten ta??d??? büyük miras?n önemli bir yans?mas? olan adicolor koleksiyonunu yeni sezonda canland?r?yor. adicolor’un yeni sezondaki yüzü ise dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah oluyor.

adidas’?n DNA’s?ndaki gücünü ve özgürlü?ünü günümüze ta??yan adicolor koleksiyonu, soka??n renkli kültürünü dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah ile bulu?turuyor. Futboldaki ba?ar?s?yla s?n?rlar? a?an ve kültürleri birle?tiren Muhammed Salah, adicolor koleksiyonuyla bu çerçevede bir araya geliyor. adicolor koleksiyonu, bir yandan markan?n miras?na olan sayg?s?n? korurken, bir yandan da renklerin ortak dilinden güç alarak soka??n mizahi yönünü ve kendiyle e?lenebilen özgür ruhunu yans?t?yor. Bir futbol ikonu olmas?n?n yan? s?ra Muhammed Salah da kendisiyle e?lenebilen ikonlar?n sahip oldu?u özgüveniyle kampanyada yer al?yor.

adicolor, 2019 y?l?nda klasiklerin canland?r?c? bir etkisi olarak hayat?m?za renk katmaya devam ediyor. Kusursuz siyah, güçlü k?rm?z?, efsane marin ve lila renklerindeki seri, geçmi? onlarca y?l?n ar?ivlerde dinlenmi?, en etkili adidas tasar?mlar?n? referans gösteriyor ve bugüne sunuyor. Klasik stiller ve yenilikçi kuma?lar?n kullan?m?, yeniden tan?mlanm?? bir uyum ile günümüze uyarlan?yor.

?lk kez 70’lerde modayla bulu?an koleksiyon, s?radan bir moda koleksiyonu olman?n ötesinde toplumsal haf?zam?z? yeniliyor. Sokak modas?n? 3 bantl? tasar?m? ve renkli bir kutlamayla günlük giyim ögelerini yeniden tan?ml?yor.

adicolor tekstil koleksiyonunun Muhammed Salah’?n yer ald??? kampanya görsel ve videolar?nda adidas Originals Continental 80 model ayakkab?lar da Salah’?n kombinini tamaml?yor ve adicolor’?n ikonik ve keyifli ruhuna e?lik ediyor.

adicolor koleksiyonu tüm dünya ile ayn? anda Türkiye’de adidas ma?azalar? ile seçili adidas sat?? noktalar?nda.

Total
0
Shares