adidas Originals, “Great Alone Better Together” felsefesi üzerine kurdu?u ve en iyi spor ayakkab? teknolojilerini bir araya getirerek yaratt??? P.O.D SYSTEM’? Kad?köy Bina’daki özel bir sergi ile tan?tt?. Serginin partisi ?ehrin ünlü sneakerhead’lerini bulu?turdu.

 

adidas Originals, kolektif haf?zadan ilham alan ve 3 önemli teknolojinin bir araya gelmesiyle mükemmeli yakalayan P.O.D. System’i Kad?köy Bina’da gerçekle?tirilen etkinliklerle kutluyor.Yeni silüetini foto?raf, resim ve illüstrasyon, graffiti ve grafik çal??malar?ndan olu?an “Great Alone Better Together” sergisi ile tan?tan adidas Originals, ayn? ismi ta??yan özel bir parti düzenledi.

 

Öykü Ba?ta?, Gözde Kansu, Engin Tozak, Efecan ?enolsun, Songül Haydarpa?a gibi isimlerin kat?ld??? partide, ?ehrin sevilen DJ’leri müzik kabininin ba??na geçti: Gecenin dans pisti, Aslan & Dugit, Grup Ses ve Da Poet’e emanetti. Rap camias?n?n sevilen isimleri Aga B ve ?am’?n sürpriz performanslar? da geceye renk katt?.

 

Kad?köy’de bulunan Bina / Havuz’da 9 Kas?m’a kadar aç?k olacak sergide, foto?raf sanatç?lar? Aylin Güngör, Begüm Yamanlar ve K?v?lc?m Güngör; resim ve illüstrasyonlar?yla Baysan Yüksel, C.M.Kösemen ve Sadi Güran; graffiti çal??malar?yla Cins, Eskreyn ve Furkan Nuka Birgün ve son olarak da grafik eserleriyle Amir Jamshidi, Berk Çakmakç?, Beyza Uçak yer al?yor.

 

Ar?iv, estetik ve ilerici tasar?m perspektifleri aras?nda bir ba?lant? kurularak yarat?lan P.O.D-S3.1 silueti, adidas Originals’?n kolektif belle?inden yararlanarak, parçalar?n?n toplam?ndan daha büyük bir anlam? ta??yor.

Total
0
Shares