“Olmazsa olmaz” maskaray? ararken göz önüne al?nmas? gereken birçok faktör var elbette. Hatta formülün ad?; “Ne istedi?imizi iyi biliyoruz” olabilir.

En önemli maddeler; kirpiklere hacim vermeli ve topaklanmadan yukar? do?ru kald?rmal?, de?il mi?

Ayn? zamanda kirpiklerinizdeki o son etki, görenleri ?a?k?na çevirmemeli de. Talepler bu yönde iken, yap?lan ara?t?rmalar ?????nda kar??n?za ç?kan görünümlerden ilham almak ya da kopya çekmek serbest.

Bu etkileyici görünümlerden biri de; Stella McCartney ?lkbahar / Yaz 2019 defilesinin ön s?ra konuklar?ndan olan Alexa Chung. Tam da hayallerdeki bir maskara tercih ederek görünümünü daha da parlatmay? ba?arm??.

?ngiliz model ve moda tasar?mc?s? Chung, mevsime uygun trençkotu, her zamanki kestane rengi kahverengi saçlar? ve neredeyse makyajs?z görünümüyle bir kez daha kendine hayran b?rakt?.

Merkezde olan kirpikleri ise görmezden gelinecek gibi de?il tabii. Chung’?n makyaj artisti Gregoris Pyrpylis (ayn? zamanda Shiseido Makyaj Elçisi) bu etkileyici gözlerin s?rr?n? instagram hesab?ndan payla?arak da duyurdu.

Markan?n farkl? maskara ürünlerinden en yenisi ImperialLash MascaraInk Waterproof, bu makyaj?n arkas?ndaki gizli kahraman. Alt kirpikleri yakalayabilen f?rças?n?n olmas? en önemli noktalar?ndan olsa gerek.

 

Total
1
Shares