Alexander McQueen, yeni ma?azas? Londra’n?n ünlü caddelerinden Old Bond Caddesi’nde aç?yor. Markan?n kreatif direktörü Sarah Burton ve mimar Smiljan Radic taraf?ndan tasarlanan amiral ma?aza, yepyeni bir konseptle hayata geçirildi.

Kendine özgü bir tasar?ma sahip ma?aza, Alexander McQueen’in runway koleksiyonlar? ile modaseverleri Alexander McQueen dunyas?nda bir yolculu?a ç?kar?yor.

Markan?n temel de?erlerinden olan “do?aya hayranl???” vurgulayan ma?azan?n her kat?nda, duvar ve tavanlar?nda ana malzeme olarak, birbiriyle içiçe geçen ceviz ve me?eden aç?k ve koyu renklerde ah?ap detaylar? öne ç?k?yor.

Ma?azada Alexander McQueen‘in üstün zanaatkarl?k ve  el i?çili?i de?erlerini koruyan geleneksel teknikleri vizyoner tasar?m ve yeniliklerle bulu?uyor. Ma?azadaki cam silindirler ????? süzerek katlar aras? yans?t?rken, yer dö?emesinde pamuk bazl? ka??t hamurundan özel bir giydirme kullan?ld?.

Ön cephesi ve soyunma odalar?, markan?n koleksiyonlar?ndan referansla her sezon yenilecek olan Alexander McQueen Londra ma?azas?nda, Sarah Burton ve ekibi taraf?ndan özenle tasarlanan ve marka için özel olarak dokunan ve i?lenen kuma?lar, ma?aza mimarisinin bir parças? haline geliyor.

Ma?aza geneline özenle yerle?tirilen, ?ilili sanatç? Marcela Correa’n?n imzas?n? ta??yan mermer, bronz, granit ve ah?ap heykeller dekorasyona zenginlik kat?y?or.

Üç kattan olu?an ma?azan?n giri? kat?nda kad?n haz?r giyim, birinci katta erkek haz?r giyim koleksiyonlar? yer al?yor. Yarat?c? bir toplulu?un olu?umunu te?vik etmek için tasarlanan deneysel bir alana ev sahipli?i yapan ikinci kat? ise; Alexander McQueen’in  yarat?c? süreci, foto?raf ve sanat eserlerinin yan? s?ra markan?n ar?iv ve güncel koleksiyonlar?ndan özel parçalara ev sahipli?i yap?yor. Özellikle ö?rencilere ilham vermeyi amaçlayan bu alanda, zaman zaman sergi ve konu?ma programlar? gerçekle?tirilecek.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.