Hiç Amal Clooney‘nin foto?raflar?na bak?p ne kadar kusursuz oldu?unu dü?ündünüz mü?

Yo?un temposu ve ba?ar?l? kariyerinin yan?na anneli?i de ekleyen Amal Clooney; 10 ay önce ikizlerini dünyaya getirdikten sonra çok k?sa sürede yeniden forma girdi.

Amal Clooney’nin do?um sonras? diyet ve egzersiz s?rlar?n?n pe?indeyiz:

 


Diyet

?kizlerini do?urduktan sonra k?sa sürede eski i? temposuna geri dönen Clooney’nin enerjisini ve formunu yeniden yakalamas? takip etti?i Akdeniz diyetine ba?lan?yor. Peki deniz ürünü olarak seçimleri neler? Somon, uskumru ve k?l?ç bal???. 

Amal’?n tipik bir gündeki ö?ünü ise kahvalt?da deniz yosunu çorbas? ve kahvalt?da ha?lanm?? bir yumurta; ö?le ve ak?am yemeklerinde ise bal?k ve nohuta ek olarak sebze ve tam tah?ll? krakerleri tercih ediyor.


Egzersiz

Her gün düzenli olarak 1 saat yürüyen Amal, buna ek olarak 20 dakika a??rl?k ve 30 dakika Pilates çal??mas? yap?yor. Ayr?ca Amal Clooney’nin bir röportaj?nda belirtti?ine göre; do?um sonras? oynamaya ba?lad??? tenis de k?sa sürede forma girmesine yard?mc? olmu?.

 

Total
2
Shares

Bir cevap yazın