Annelerimizin hakk?n? ödemek imkâns?z olsa da onlar? mutlu edecek bir hediye vermek prestij kalemin öncüsü Parker ile çok kolay. Mükemmelli?i simgeleyen e?siz serileriyle her zaman fark yaratan Parker’?n turuncu, bordo ve eflatun renk seçenekleriyle sunulan Urban Premium Dolmakalem serisi, dinamik duru?uyla güven verirken kullan??l? yap?s?yla da adeta kusursuzlu?u simgeliyor. Geriye sadece herkesin annesinin rengini seçmesi kal?yor.

Bizi do?uran, büyüten, her üzüntümüzde her sevincimizde yan?m?zda olan annelerimizin hakk?n? ödeyebilmek imkâns?z. Ancak fedakârl?k, kar??l?ks?z sevgi, anlay?? ve güzelli?in vücut bulmu? hali annelerimize, onlara lay?k bir hediye vererek sevgimizi gösterebiliriz. ?ngiltere’de iki kez Kraliyet Armas? ile onurland?r?lan prestij kalemin öncüsü Parker, 12 May?s Pazar günü kutlanacak ‘Anneler Günü’ için annelerimize tam da onlar?n ?????na, enerjisine yak???r Urban Premium Dolmakalem serisi ile en anlaml? ve ??k hediyeyi sunuyor. Evlerin kraliçelerine böyle önemli bir günde Kraliyet Armal? zarif ve asil Parker’dan ba?ka bir hediye de dü?ünülemiyor.   

Urban Premium serisinde renklerin enerjisi, annelerimizin dinamikli?i ile birle?iyor ve mükemmel uyum ortaya ç?k?yor. Zahmetsiz bir yaz? deneyimi ya?atan Urban Premium serisi kullan?c?lar?na, ayn? annelerimiz gibi güven veriyor, yaz?lar?na zarafet ve incelik kat?yor. Ça??n ihtiyaçlar? aras?nda ko?turan anneler, lüks kalem üreticisi Parker’dan ald?klar? güç ile gün içinde enerjilerini hiç kaybetmiyorlar. Bahar?n can al?c? renklerini ellerinde tutarak adeta do?adan ilham al?yor, yarat?c?l?kta s?n?r tan?m?yorlar.   

Duygular en derin haliyle ya?an?yor

E?siz serileri ile her zaman fark yarat?lmas?n? sa?layan Parker’?n Urban Premium serisi dikkat çekici bir performans gerçekle?tirirken ayn? zamanda duygular?n da en yo?un ?ekilde kâ??da dökülmesini sa?l?yor. Ayr?ca, her ?eyi en ince ayr?nt?s?na kadar dü?ünen annelerimiz için ince i?çilikle modern bir tasar?m fark?ndal???na sahip. Turuncu, bordo ve eflatun gibi canl? renklerdeki Urban Premium, ?nci ve Abanoz metal tonlar?ndaki asimetrik yontma desenleri, geli?mi? e?imli tasar?m?yla cesur görünüme sahip olan bir seri.

Moda ve mimariden ilham ald?

Modan?n en yeni ak?mlar?ndan ve ?ehir mimarilerinden ilham al?narak tasarlanan Urban, yumu?ak lake, z?mparalanm?? ve eloksall? alüminyum kaplamalar?yla hem Premium hem de Klasik serilerinde göz al?c? bir çekicili?e sahip. Bu seri, Parker’?n simgesi haline gelen ok desenli klipsi, üç ?eritli kapak ve dayan?kl? paslanmaz çelik uç gibi yeni ve özel unsurlar?yla sunuluyor. Alt?n kaplama veya krom renkli aksesuarlarla tamamland?ktan sonra her biri zarif bir Parker hediye kutusunda al?c?lar?na ula??yor. Urban Premium Dolma Kalemler, KDV dahil sadece 558 TL’ye sat?l?yor.         

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.