OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yaz tatillerini farkl? sanat dallar?nda çal??malar yaparak ve bu süreci “yeniden üreterek” geçirmek isteyenler için Bafa Sanat Kamp? 01 Temmuz 2018’de ba?l?yor!

Bafa Sanat Kamp?, antik Herakleia Kenti üzerinde kurulmu? olan Kap?k?r? Köyü’nde hayata geçirilen bir sanat ve tatil projesidir.

Kat?l?mc?lar bir hafta boyunca seçtikleri farkl? sanat atölyelerine kat?larak; becerilerini geli?tirir, eserler ortaya ç?kar?r ve “sürekli tüketim” yerine ya?ad?klar? haftay? yeniden üretirler… Ege Bölgesi’nin en güzel yürüyü? rotalar?nda, yöreye hakim rehberler e?li?inde yap?lan hafif yürüyü?ler ile bölgeyi tan?r, fauna ve flora hakk?nda bilgiler edinirler…

01 Temmuz – 01 Eylül 2018 tarihleri aras?nda 9 ayr? dönem olarak düzenlenen Bafa Sanat Kamp? her hafta Pazar günü çal??malar?na ba?l?yor ve bir sonraki hafta Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Bu bir haftal?k süre içerisinde foto?raf, drone ile havadan görüntüleme, gezi yazarl???, yarat?c? drama, kilim dokuma, ebru, e?arp / kolye yap?m?, ah?ap boyama gibi atölye çal??malar?ndan birini seçen kat?l?mc?lar her gün teorik ve pratik çal??malarla bu ba?l?klarda çal??malar yapacaklar.

Atölye çal??malar?n?n yan? s?ra antik kent gezileri, yürüyü?ler ve deniz keyfi de programda yer alan etkinlikler aras?nda yer al?yor. Bafa Sanat Kamp?’nda pansiyon, bungalov, köy evi ve çad?r konaklama tercihleri yer al?yor.

 

Bafa Sanat Kamp? 01 Temmuz – 01 Eylül 2018 tarihleri aras?nda Antik Herakleia Kenti üzerine kurulmu? olan Kap?k?r? Köyü’nde gerçekle?tirilecek.

Detayl? Bilgi

FOTOTREK FOTOGRAF MERKEZ? / 0212 251 90 14

www.bafasanatkampi.com

Total
0
Shares

Bir cevap yazın