Ariana Grande ve Pete Davidson çifti ayr?ld?!

4 ayd?r ni?anl? olan çift, “bu ili?kiyi bitirmek için do?ru zamanda olduklar?” aç?klamas?yla ayr?ld?klar?n? duyurdu.

TMZ’e konu?an kaynaklara göre birbirlerini hala seven çift, buna ra?men ili?kilerinin romantik yönünü sonland?rma karar? ald?.

Geçti?imiz ay Ariana Grande’nin eski sevgilisi Mac Miller 26 ya??nda hayata gözlerini yummu?tu. Çiftin hayranlar?, ayr?l???n nedeninin bu olabilece?ini de konu?uyor.

Pete ve Ariana geçti?imiz Haziran ay?nda ni?anland?klar?n? duyurmu?; ilk kez 2018 MTV Müzik Ödülleri k?rm?z? hal?s?nda el ele yürümü?lerdi.

 

 

 

 

 

Total
0
Shares