Türkiye’nin önde gelen güvenilir markalar?n?n sezon koleksiyonlar?n?n ‘en’lerini avantajlarla ve markalar?n geçmi? sezonlar?ndaki ürünlerine de özel kampanyalarla ula?ma imkan? sunan online al??veri? sitesi 1V1Y.COM, Ashley Joy’un iki yeni ürününü sat??a sundu.

Do?adan ilham alarak bitkisel saç bak?m ürünleri sunan Ashley Joy markas?n?n hikayesi cemiyet hayat?n?n ön plana ç?kan isimlerinden Asl? ?en’in kendi saçlar?na bir bak?m ürünü aramas?yla ba?l?yor. ??lem görmü? saçlar?n zamanla do?all???n?, sa?l???n? ve ???lt?s?n? kaybetti?ini fark eden ?en, bunun önüne geçmek için birçok ürün deniyor ancak istedi?i sonuçlar? alam?yor.

Uzun aramalardan sonra, kendisi 24 farkl? do?al ya?? birle?tirerek bir kar???m haz?rl?yor. Bu kar???m ile zarar görmü? saçlar? nihayet ???ldamaya, daha kolay ?ekil almaya ve sakinle?meye ba?l?yor. ?en, bu mucize kar???m?ndan hem ailesine hem de arkada?lar?na hediye ediyor. Sonuçlar o kadar olumlu oluyor ki bir kere kullanan hemen bir yenisini istiyor.

Ürün ile tan??an herkesin saçlar?nda ya?ad??? müthi? dönü?üm hikayelerinden ilham alan ?en, bu e?siz kar???m?, dünyan?n dört bir yan?nda ayn? sorunlar? ya?ayan kad?nlarla payla?mak istiyor. Konusunda uzman bir ekip kuruyor ve Ashley Joy ürünlerini geli?tiriyor.

Ashley Joy Antifrizz ?ampuan, Ashley Joy Saç Bak?m Maskesi, Ashley Joy Saç Bak?m Spreyi, Ashley Joy Argan Saç Bak?m Serumu, Ashley Joy Saç Bak?m Ya??, Ashley Joy Argan & Zeytinya?l? ?ampuan, Ashley Joy Saç F?rças?, Ashley Joy Saç Bonesi ile birlikte iki yeni ürünü Ashley Joy Yo?un Onar?c? ?ampuan ve Ashley Joy Onar?c? Saç Kremi de 1V1Y.COM’da!

www.1v1y.com

Total
0
Shares

Bir cevap yazın