A?KINIZ BU AYRICALI?I HAKED?YOR!

Kalbiniz Ege’de, ruhunuz Casa dell’Arte’de kalacak!

Ege’nin koynunda, tarihi bal?kç? kasabas? Torba’daki mükemmel evinizde, hayat?n?z?n en güzel gününe uyan?yorsunuz.

Tela? etmeyin, gününüzün tad?n? ç?kar?n…

Misafirleriniz, suyun felsefesinden, Elhamra Saray?’ndan esinlenerek in?a edilmi? bu sanat otelinde, havuz ba??nda kokteyllerini yudumlarken sanatla bütünle?iyor. Dostlar?n?z?n ?ahitli?inde, bu büyülü atmosferde birbirinize ömür boyu “evet” derken, sanat ve tarih de size e?lik ediyor.

Türkiye’nin ilk butik sanat otelinde “o an”?n?z? unutulmaz bir kutlamaya dönü?türmek için kap?lar? aralama s?ras? ?imdi sizde…

Kuruldu?u günden itibaren e?siz dü?ünlere ve kutlamalara ev sahipli?i yapan Casa dell’Arte’de bugüne kadar söyledi?iniz en güzel “Evet”i, tüm dostlar?n?zla e?i benzeri ya?anmam?? “o yaz”? asla unutmayacaks?n?z.

BODRUM’DA BA?LAYAN MASAL, L?ZBON’DA DEVAM ED?YOR

Hem sanat? payla?t???m?z hem de insanlar?n aileleriyle birlikte gelip vakit geçirebildi?i bu hayali, biz çok sevdik. Her ?eyden önemlisi, misafirlerimizle çok güzel dostluklar kurduk. Buradan ald???m?z güç ve mutlulukla, hayalimizi Lizbon’a kadar uzatt?k ve Casa dell’Arte Lisbon’u açt?k.

Lizbon’un ilk mahallelerinden Alfama ve Graça’n?n yan? ba??nda, yüz y?llard?r al??veri? gelene?inin en eski adresi Campo de Santa Clara ve Feira de Ladra’n?n hemen kalbinde yer alan Casa dell’Arte Lizbon Club House, ?ehrin en güzel 10 binas?ndan biri seçildi ve koleksiyonumuzdaki eserlerle, Club House’un içi, ayr?cal?kl? bir yere dönü?türüldü.

Misafir sanatç? programlar?m?z, sergilerimiz ve koleksiyonumuzdan seçilen eserlerle, hayattan tat almay? bilen insanlar?n bir araya gelerek, sanat? aileleriyle ve dostlar?yla payla?acaklar?, en güzel an?lar?n? biriktirecekleri Lizbon Club House’un kap?lar?n? açman?n mutlulu?unu ya??yoruz.

 

CASA DELL’ARTE BODRUM’DA EVLENENLERE, CASA DELL’ARTE CLUB HOUSE’DA BALAYI HED?YE

Gerçekle?tirdi?imiz hayaller; hayat?m?za giren çiftlerin, bu ayr?cal??? öncelikli olarak ya?amas? için de ilham verdi. Bu y?l Casa dell’Arte Bodrum’da evlenen çiftlerimize, Casa dell’Arte Lisbon Club House’da 3 gece 4 gün konaklama hediye ederek, hayalimize ortak olmalar?n? istedik. Çünkü bize göre hayaller, payla?t?kça ço?al?r ve payla?t?kça güzelle?ir.

Rezervasyon ve bilgi için:

Web: www.casadellarteweddings.com / E-mail: events@casadellartebodrum.com

Instagram: @casadellartebodrum

 

 

Total
26
Shares

Bir cevap yazın