Atasun Optik, Çok Tarz Yaz konsepti ile 2018 yaz?n?n en trend güne? gözlüklerini Burcu Esmersoy’un ev sahipli?inde tan?tt?. NOPA’da gerçekle?en ve sanat dünyas?ndan isimlerin de kat?ld??? etkinlikte, Atasun Optik’in çe?itli konseptler e?li?inde sundu?u bu yaz?n en favori modellerinden güne? gözlükleri davetliler taraf?ndan büyük ilgi gördü. Davetin sürprizi ise Burcu Esmersoy’un seçti?i güne? gözlüklerinden olu?an özel serinin bu yaz Atasun Optik’lerde olaca??n?n duyurulmas? oldu.

Atasun Optik, 2018 yaz sezonunun çok tarz güne? gözlüklerini Nopa’da düzenledi?i etkinlikle tan?tt?. Çok Tarz Yaz konsepti ile yeni sezon trendlerinin tan?t?ld??? davette Burcu Esmersoy güne? gözlüklerini davetlilerle beraber denedi. Esmersoy, kendi seçti?i bu yaz?n tüm kombinlerine uyacak güne? gözlüklerinin yaz boyunca Atasun Optik’lerde ve atasunoptik.com.tr’de olaca??n?n da müjdesini verdi.

Davetlilere ev sahipli?i yapan Atasun Optik Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt; “2018 güne? gözlü?ü yaz koleksiyonunu da tamamen mü?terilerimizin istekleri, ihtiyaçlar? ve arzular?n? anlay?p yorumlayarak olu?turduk. Bu y?lki seçkimizde 50’den fazla dünya markas? ile 650’in üzerinde yeni model ve tarzda güne? gözlü?üne yer veriyoruz. Atasun Optik noktalar?nda toplam 1230 farkl? güne? gözlü?ümüz yer al?yor. Bu ürünlerin bir bölümü klasik tarzlar? yans?t?rken bir bölümü ise daha modernize yorumlarla teknolojiyi bulu?turmakta.” ?eklinde konu?tu. Atasun Optik olarak 41 ilde 187 noktada her ya?a, her tarza ve her bütçeye hitap eden güne? gözlükleri seçkisi ve sat?? sonras?ndaki özel hizmetlerimizle tüm mü?terilerine ko?ulsuz memnuniyet anlay???yla hizmet ettiklerini de dile getiren Kunt, Burcu Esmersoy’a Atasun Optik için olu?turdu?u özel seri için de te?ekkür etti.”

Davetliler ile bu yaz?n en tarz güne? gözlüklerini deneyen Burcu Esmersoy; “Güne? gözlü?ü özellikle yaz aylar?nda benim için vazgeçilmez bir aksesuar. Binden fazla güne? gözlü?ü aras?ndan seçerek olu?turdu?um özel seriye yaz sezonu boyunca Atasun Optik noktalar?ndan ve web sitesinden ula?abilirsiniz” dedi.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın