11 ülkede faaliyet gösteren ve 30 milyonu a?k?n ziyaretçi say?s?yla Avrupa’n?n en popüler moda arama motorlar?ndan biri olan GLAMI, art?k Türkiye’de. Binlerce marka ve ünlü sanal ma?azalar ile milyonlarca mü?teriyi tek bir çat? alt?nda bulu?turan GLAMI, ki?iye özel moda ke?fini ve al??veri?ini önemli ölçüde kolayla?t?r?yor. Türk tüketicilerine h?zl? ve kolay al??veri? yapman?n ayr?cal???n? sunuyor.

Teknoloji ve internetin hayat?m?za girmesiyle birlikte online al??veri? kavram? ya?ant?m?z?n önemli bir parças? haline geldi. Zaman tasarrufu, evden ç?kmadan oturdu?umuz yerden al??veri? yapman?n rahatl???, yorulmadan aya??m?za gelen hizmet, ürün çe?itlili?i, ürün kar??la?t?rmalar?, teslimat kolayl??? ve bunlar?n hepsini farkl? sanal ma?azalardan yapabilmek gibi faktörler tüketicileri online al??veri?e çeken en önemli unsurlar. Bu noktada tüketicilerin özellikle moda konusunda yüzbinlerce seçenek aras?nda arad?klar?n? rahatça bulabilecekleri yenilikçi uygulamalara da ihtiyaçlar? var.

Hedef 1 y?l içinde ortak sanal ma?azalara 10 milyon Euro ciro

GLAMI, oda??nda moda olan bir ürün arama motoru. GLAMI, sanal ma?azalar?n tekliflerini tek bir platformda toplay?p kullan?c?lar?n h?zl? ve basit bir ?ekilde al??veri? yapmalar?n? sa?l?yor. GLAMI’yi farkl? k?lan özelliklerinden biri, ak?ll? teknolojisi sayesinde kullan?c?lar?n inceledi?i ürünleri baz alarak giyim, ayakkab? ve aksesuar kategorilerinde ilgi çekici önerilerde bulunmas? ve kullan?c?lar?n di?er be?enebilecekleri ürünleri göstermesi.

Çek Cumhuriyeti merkezli moda grubu Inspigroup’un ana markas? olan GLAMI, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya, Fransa, Almanya, ?talya, ?spanya, Yunanistan, Rusya ve Türkiye dahil 11 ülkede faaliyet gösteriyor.

2016’dan bu yana her y?l sat??larda iki basamakl? rakamlarla büyüyen Türkiye moda e-ticaret pazar?n?n potansiyeline inanan GLAMI, girdi?i pazarlarda, platformda yer alan sanal ma?azalara gelecek 1 y?l içinde 10 milyon Euro ciro sa?lamay? hedefliyor.

GLAMI Türkiye’ye www.glami.com.tr üzerinden ula??labiliyor. Giyim, ayakkab? ve aksesuar ürünlerinin bulundu?u www.glami.com.tr’de ?u an 560 binden fazla ürün ve 4700’ün üzerinde marka yer al?yor.

Al??veri? ve moda tutkunu kullan?c?lar?n hayat?n? kolayla?t?ran moda arama motoru

GLAMI moda arama motoru; en son moda trendleri, ve indirimleri listeleme gibi özellikleriyle online al??veri?i ki?isel bir deneyim haline getiriyor. ?htiyaçlar?n? en iyi fiyata en h?zl? ve kolay ?ekilde kar??lamak isteyen tüketicilerin de hayat?n? kolayla?t?r?yor.

Giri? ve kullan?m için üyelik talep etmeyen GLAMI’nin sitesindeki arama kutusuna yaz?lan tek bir ürün, saniyeler sonra anla?mal? tüm sat?? noktalar? ve birçok alternatifle birlikte ekranda s?ralan?yor. Kad?n, erkek, çocuk, giyim, ayakkab? ve aksesuar kategorilerinden ürünlerin yer ald??? site; marka, ma?aza, beden, indirim oran?, renk, fiyat ve hatta teslimat detaylar? gibi geni? filtreleme seçenekleriyle kullan?c?n?n arad??? ürüne h?zl?ca ula?mas?n? sa?l?yor.

Mobil uygulamas? da var

GLAMI’yi ayn? zamanda mobil cihazlar?n?z üzerinden de kolayca kullanabiliyorsunuz. Hem IOS hem de Android cihazlarla uyumlu GLAMI mobil uygulamas?; büyük görseller ile sundu?u ürün detaylar? sayesinde keyifli ve kolay bir al??veri? deneyimi sa?l?yor.

Rakamlarla GLAMI

GLAMI, dünya çap?nda 2500’den fazla ma?azayla i?birli?i yap?yor. Elbiseden ayakkab?ya, iç çama??r?ndan aksesuarlara var?ncaya kadar 7 milyona yak?n ürün çe?idinin yer ald??? sitede ayl?k sipari? say?s? 280 bin civar?nda. Tüm ülkelerde 5.5 milyon sosyal medya takipçisi olan GLAMI’nin ayl?k toplam ziyaretçisi say?s? ise 45 milyon.

GLAMI’yi www.glami.com.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.