?stanbul Bo?az?n?n gözde noktas?nda yer alan, denize s?f?r konumu, ?stanbul’un ikonik manzaras?yla misafirlerini bulu?turan Feriye, yeni nesil ?ehir ya?am tarz?na uyumlu dokunu?larla güncelleniyor, içini ?stanbul’un kab?na s??mayan ya?am enerjisiyle dolduruyor.

Bo?az?n yan? ba??nda sosyal ve kültürel ya?am merkezi haline gelen Feriye

19 Nisan’dan itibaren ?stanbullularla bulu?uyor.

?ngiliz as?ll? sanatç? Luke Jerram’?n bütün dünyay? dola?an “Museum of the Moon”u yeni Feriye’nin aç?l??? için Türkiye’ye geliyor.

NASA kaynaklar?ndan al?nm?? foto?raflar kullan?larak haz?rlanan 7 metre çap?ndaki sanatsal yap?, 19-21 Nisan tarihlerinde yenilenen Feriye’de sergilenecek.

Ay ve ay ?????n?n birle?imi olarak tasarlanan “Museum of the Moon”, ay?n yakla??k 1:500.000 ölçe?indeki gerçek yüzeyini yans?t?yor. Bugüne kadar 26 ülke, 90 farkl? etkinlikte sergilenen, Belçika’da Light Festival kapsam?nda 5 günde 640.000 ki?inin deneyimledi?i  “Museum of the Moon”, Türkiye’de ilk kez Feriye’de ?stanbullularla bulu?acak.

Tüm Dünya’da aya ini?in 50.y?l?n?n kutland??? 2019 y?l?nda “Museum of the Moon”u yenilenen Feriye’de ziyaret etme f?rsat?n? kaç?rmay?n!

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.