Vans, klasik Era modelini yüksek konfor sa?layan ComfyCush teknolojisi ile yeniden tasarl?yor ve bulutlar?n üzerinde yürümenize olanak sa?l?yor. Köpük ve kauçuk kar???m? taban, kusursuz bir rahatl?k ve kavrama gücü sunarken yeniden tasarlanan üst k?s?mla sabitlenen dil benzersiz bir rahatl?k sa?l?yor. ComfyCush teknolojisi ile konfor art?k çok önemli.

Vans, geli?tirdi?i ComfyCush teknolojisi ile stil için konfordan ödün verilmemesi gerekti?inin alt?n? çiziyor ve ya?am kalitesini artt?r?yor.

ComfyCush’?n özellikleri aras?nda geli?tirilmi? bir uyum için tek parçal? iç k?s?m ve diki?ler, birinci s?n?f konfor ve dayan?kl?l?k için kemer deste?i, köpük ve kauçuk kar???m? taban ve iç k?s?mda hava alabilen astar bulunuyor. Vans klasiklerinden Era, ComfyCush teknolojisi kullan?larak rahatl???, stil ile birle?tiriyor ve yenilikçi tasar?mlar için ç?tay? yükseltiyor.

Total
0
Shares