Spor sektörünün E?itimsiz Antrenör sorunu kar??s?nda, spor camias?na niteliklli E?itmen yeti?tirme amac? ile b-fit taraf?ndan kurulan b-akademi, ilk e?itimini 25 Mart 2018 tarihinde gerçekle?tirdi. Oldukça yüksek bir kat?l?mla gerçekle?tirilen e?itimde, e?itimsiz antrenörlerin insan sa?l???n? tehlikeye soktu?u ve spor camias?na zarar verdi?i konular?na de?inen yetkililer, PMA (Pilates Method Alliance) ve Avrupa Birli?i normlar?nda haz?rlad?klar? e?itimlerle sektördeki aç??? kapatmay? hedeflediklerini belirttiler.

Deneyimli Pilates ve Personal Training Master e?itmeni Cemil Özdemir önderli?inde, Step Aerobik ve Pilates Master E?itmeni Hüseyin Ayaz, Pilates Master E?itmeni Tahir Kayatürk ile gerçekle?tirilen ilk e?itimde, Pilates Anatomisi Teorik e?itimi ve mat üzerinde hareket analizleri gerçekle?tirildi. Ard?ndan DJ Hüsrev Tunaboylu’nun müzikleri ile gerçekle?tirilen Zumba, Aerodance ve Oryantal Partisi ile kat?l?mc?lar keyifli saateler geçirdiler.

Yakla??k 150 ki?inin kat?ld??? e?itimde sertifikalar?n? teslim alan kat?l?mc?lar, e?itimden ve e?itmenlerin duyduklar? memnuniyeti belirttiler.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın