K???n bitti?ini gösteren da??n?k kaküller, yüksek at kuyruklar? ve parlak gölgeler..!

Birço?umuz k??? kuru ve elektriklenmi? saçlar?m?z? bere ve kapü?onlar?n alt?na hapsederek geçiriyoruz ve bu yüzden bahar bir türlü gelmek bilmiyor. So?uk ve kasvetli havalar?n biti?i (O so?uk havalara henüz içimizde hissedemesek de) konusunda en az bizim kadar heyecanlanman?z için sizlerle bahardan ilham alan bu sekiz saç stilini payla??yoruz.

So?uk havalar gitmeden önce bile denemek isteyeceksiniz!

ROSE GOLD GÖLGELER

TEMPORARY TINT dropping this Sunday. ?????

A post shared by KRISTIN ESS HAIR (@kristin_ess) on

Rose gold kesinlikle 2017’nin rengiydi ve 2018’in de rengi olacak gibi duruyor. Bak?rl?k içeren sar???nl?k ve yumu?ak gölge geçi?leriyle sizde bahara ho? geldin diyebilirsiniz.

 

Ç?FT TOPUZ

Glossy.

A post shared by Lesley (@freshlengths) on

Bu model ho? olmakla beraber boynunuza ve ensenize saç de?mesini istemedi?iniz s?cak havalar için de birebir çözüm.

 

YÜZÜNÜZÜ ÖN PLANA ÇIKARAN DA?INIK KAKÜLLER

Bu y?l kaküllerin ön planda oldu?unu söylemek hiç yanl?? olmaz, daha ve göz hizas?na kadar uzayan kakül modelleri k???n revaçta olsa da havalar ?s?nd?kça kaküller daha seyrekle?iyor ve k?sal?yor. K?saca yaz gelmeden önce Vanessa Hudgens gibi bu trendi bir denemenizi öneririz.

 

90’LAR TOPUZU

Bilirsiniz ki tarih kendini tekrar eder, bu saç modeli de bunun bir kan?t? olabilir. Genelde spor salonu tokas? dedi?imiz kal?n lastikli tokalarla elde edilen bu sala? topuz modeli son zamanlarda oldukça gözde bir saç stili oldu. Bu saç stilini iki farkl? türde yapabilirsiniz; ya yar?m bir at kuyru?u ya da küçük bir topuz ?eklinde kullan?labilir.

 

DA?INIK DALGALAR

Maria! Maria! ?

A post shared by Z (@zaharaadavis) on

Yumu?ak ve do?al dalgalar?n bahar zaman?n?n saç modeli olmas? kaç?n?lmazd?r çünkü elektriklenmi? ve kuru k?? saç?n? biraz deniz suyu spreyinden daha iyi tedavi edecek bir ?ey yoktur! Nemli saçlar?n?z?n uçlar?na biraz uygulay?n ve ellerinizle yukar? do?ru saçlar?n?z? hafifçe kabart?n, daha sonra iki sala? örgü yap?p kurumaya b?rak?n. Ve tadaa, hiç ?s? kullanmadan do?al dalgalara kavu?tunuz!

 

GÖRÜNEN D?PLER

That’s a wrap for my 2017!!! Vietnam! I am coming to see you tomorrow ?❤️

A post shared by Hung Vanngo (@hungvanngo) on

Selena Gomez’in imzas? olan çikolata kahvesi saçlar? bu y?l?n en cool de?i?imlerinden birini geçirerek nirvana sar?s? lakab? tak?lan bir sar?ya döndü. Kontrasta ve yumu?ak bir dip geçi?ine sahip olan bu saç rengi bahar için favori renklerimiz aras?nda yerini ald?.

 

YÜKSEK AT KUYRU?U

Tüm k?? boyunca yapt???n?z dü?ük topuzdan s?k?ld?n?z m?? E?er öyleyse yüksek at kuyruklar? için en az bizim kadar heyecanl? olabilirsiniz. Yapmas? çok kolay ve görüntüsü çok ho? olmakla beraber (özellikle de k?v?rc?k saçlara sahipseniz) her saç tipine uygulanabilir bir model olmas? yüksek at kuyruklar?n? bahar için gözde bir stil haline getirebilir.

 

BEL H?ZASINDA UZUN SAÇLAR

K?sa bob stili saçlar?n, katl? omuz hizas?nda kesimlerin kalbimizde özel bir yeri olsa da bu bahar uzun ve dolgun boylar?n ön plana ç?kmas?n? istemiyor de?iliz. Ve kabul etmeliyiz ki bel hizas?ndaki hafif dalgalar çok ho? duruyorlar.

Total
2
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.