Deniz temal? aksesuarlar için kollar?m?z? açt?k bekliyoruz. Deniz kabuklar?n?n ?lkbahar 2018 için en büyük aksesuar e?ilimlerinden biri olaca??n? belirtelim.

Leandra Medine ve Alexa Chung gibi moda sektörünü etkileyen isimlerin zaten ?imdiden boynunda olan deniz kabuklu aksesuarlara kavu?mak için kendinizi ?imdiden haz?rlayabilirsiniz.
2018 aksesuar dosyas? için ?u anahtar kelimeleri unutmaman?z gereke; plastik ve ucuz görünümlü ?eylerden kaç?n?n.
Mesela al??veri? s?ras?nda eliniz, alt?n, gümü?, narin veya “pahal?” görünümlü deniz kabuklar?na kayabilir. Elbette ki bu trend bahar aylar?na yakla?t?kça instagram’da da s?k s?k kar??n?za ç?kacak. ?lham kayna?? için pek zorlanaca??n?z? sanm?yoruz.
??te haz?rl?klara ?imdiden ba?lamak isteyenler için öneri parçalar?m?z ?öyle;

Prada Sonbahar / K?? 2017

 

@katefoley 

Tohum Design 

 

Alexa Chung

 

 

 Isabel Marant

 

Albus Lumen

Total
3
Shares

Bir cevap yazın