Pink Blue Baby markas? Kurucusu Ay?e Ye?il’in giri?imcilik hikayesini anlatan konu?mac? oldu?u, POSH BABY by MOMEASY ‘Mehmet Ustao?lu PR’ taraf?ndan ve Gazeteci Yazar Nora Romi moderatörlü?ünde Perispri Balat’ta bas?na ve blogger annelere özel kahvalt?da tan?t?ld?…

Giri?imci bir i? kad?n? olan Ay?e Ye?il’in 2013 y?l?nda ilk bebe?ini kuca??na almas?yla ‘’ momeasy müslin ‘’ markas?n?n hikâyesi ba?lam?? oldu. Bugüne geldi?imizde minimalist annelerin ihtiyaç ve beklentilerini kar??lamak için ‘’ Posh Baby by Momeasy ‘’ markam?z? geli?tirdik.

Bu amaçla moda ve renkler dünyas?n?n ba?ar?l? dizayn?rlar?ndan Ran Shabani ile çal??t?k. Özel bir dokuma tekni?i ile bambunun yumu?akl???n? pamu?un emicili?i ile birle?tirdik. Böylece minimalizm anlay???m?z? hem desenlerde hem kuma? özelli?inde yakalam?? olduk. Bu amaçla puset örtüsü, kundak, çar?af vb. gibi kullan?m alanlar? için ürünler ürettik.

Türk ve dünya anneleri bebekleri için art?k daha ??k daha konforlu ve daha sa?l?kl? müslinler seçebilecek. Posh Baby by Momeasy müslinlerini may?s ay?nda bebek ma?azalar? ve online web sitelerinden sat?n alabilirsiniz.

Detayl? bilgi için www.pinkbluebaby.com

Total
0
Shares

Bir cevap yazın