Bar?? Arduç’un spor tutkusu, New Balance deneyimiyle birle?ti

New Balance, oyuncu Bar?? Arduç ile gerçekle?tirdi?i “Bar?? Arduç X NB” koleksiyonu i?birli?ini, özel bir kutlama ile duyurdu.

New Balance ve Bar?? Arduç i?birli?i kutlamas? Vepa Group Yönetim Kurulu Ba?kan? Önder Öztarhan ev sahipli?inde, Bar?? Arduç kat?l?m?yla, Ni?anta?? Must’da gerçekle?ti.

Vepa Group Yönetim Kurulu Ba?kan? Önder Öztarhan, lansman? ilkbahar yaz sezonunda yap?lacak koleksiyon i?birli?i hakk?nda; “Biz Bar??’la Bujin’de tan??t?k. Birlikte antrenman yapt?k. Birlikte terledik. Spor sevdad?r, a?kt?r, önceliktir, fedakârl?kt?r, ra?mendir, mücadeledir. Sa?l???na ve ruhuna yapt???n en k?ymetli yat?r?md?r. En do?al halindir. Ben, Bar??’?n mesle?i olmamas?na ra?men spora bu de?erlerle verdi?i k?ymeti fark ettim ve bunu da ba??rmadan yapmas? beni çok etkiledi. New Balance da hayat?n? bu ?ekilde ya?ayan insanlara kendini adam?? bir markad?r.” dedi.

Bar?? Arduç ise; “New Balance gibi global bir markay? temsil eden ve benim de çok k?ymet verdi?im Önder Öztarhan’?n, mesle?im olmamas?na ra?men spora olan tutkumu fark edip buna de?er görmesi, ba?ka bir ruh ve ?evkle beraber yürümeyi talep etmesi beni çok onore etti.” dedi.

 

Koleksiyona Bar?? Arduç’un ses dalgalar? ilham veriyor. Parmak izi gibi benzersiz olan ses tonu, Bar?? Arduç X NB koleksiyonunda ses dalgalar?na dönü?erek Bar?? Arduç’un sporcu yönünü ifade edecek.

 

Bar?? Arduç X NB koleksiyonu, Mart ay?nda New Balance ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın