Sonbahar?n geli?i Bath & Body Works’te bir ba?ka kutlan?yor. Yeni serisi “Fall Florals” ile her zamankinden çok ba?ka bir mevsimin bizi bekledi?ini söyleyen Bath & Body Works’ün yeni koleksiyonlar? sayesinde sonbahar? daha çok seveceksiniz.

Bath & Body Works hem eviniz hem sizin için, en sevilen çiçeklerden gülü farkl? bir boyuta ta??yor. Vücut bak?m serisi Rose koleksiyonu, geleneksel gül suyuna kremsi misk ve yasemin yapraklar?ndan olu?an narin bir kar???m ekleyerek modern bir sonuç yarat?yor. Vücut jeliyle ba?layan bak?m?n?z? vücut kremiyle bütün güne yayma ?ans?n? size sunan Bath & Body Works Rose serisinin e?siz kokusuna kar?? koyamayacaks?n?z.

Bath & Body Works’ün yaratt??? Love koleksiyonunda gül, bu sefer vanilya ile e?le?iyor ve a?k? yeniden tan?ml?yor. ?lham?n? kendine güvenden ve birle?tirici güçten alan gül ya??n?n, rahatl??? te?vik eden vanilyayla bir araya gelmesi sayesinde ko?ulsuz sakinlikle bulu?uyorsunuz. Koleksiyonda du? jellerinin, vücut kremlerinin ve peelinglerin yan? s?ra esans ya?lar da yer al?yor. Aromaterapi için kullan?lan esans ya?lar?n?; du?ta sprey olarak kullanabilir, direk cildinize uygulayabilir, s?cak ya da so?uk suya kar??t?r?p günlük bak?m?n?z?n bir parças? haline getirebilirsiniz. Bunlar d???nda, yoga mat?n?za ve yast???n?za uygulad???n?z nane, ylang ylang ve bergamot esanslar?yla ister rahatlar isterseniz enerjinizi yükseltip gün boyu dinamik olabilirsiniz.

Fall Florals ailesinin en yeni iki üyesi Violet Plum ve Almond Blossom kokular?. Violet Plum yumu?ak menek?e yapraklar?n?n, ?ekerli erik kokusu ve odunsu notalarla birle?mesinden olu?uyor. Almond Blossom ise; tatl? badem ya??n?n, nadide vanilya orkidesi ve ka?mir misk ile harmanlanmas? sonucunda ortaya ç?kan e?siz bir koku.

Bath & Body Works sonbahar?n geli?ini “Thanks God it’s Fall” ailesiyle kutluyor ve iyi ki sonbahar var diyor! Koleksiyondaki Marshmallow Pumpkin Latte, Champagne Apple & Honey, Whipped Vanilla & Spice, Bright Autumn Blooms, ve Crisp Orchard Leaves kokular?yla sonbahar keyifli bir hale geliyor.

Bath & Body Works’ün bir ba?ka koleksiyonu olan Pumpkin Everything, balkabakl? her ?eyi kutlayan e?lenceli ve endi?eden uzak bir koleksiyon. Balkaba??n?n sonbahar? hat?rlatan rengi ve kokusundan ilham alan bu koleksiyon ile sonbahar? evinize ta??yacaks?n?z.

Sonbaharda yap?lan ritüellerden ilham alan Fall Bucket List koleksiyonu, yapraklar aras?nda z?plamak ve meyve a?açlar?n?n aras?nda yürüyü? yapmak gibi aktivitelerden ilham al?yor. 9 Ekim’de ma?azalarda olacak Fall Floral koleksiyonu ald??? bu ilham? koleksiyon ambalajlar?nda ya?atarak, sonbahar böyle kokar dedirtiyor!

Total
0
Shares