Bella Hadid; sosyal medyada uzun süredir devam eden estetik iddialar?n? daha da alevlendiren aç?klamalarda bulundu. Hadid; yüzünde hiç estetik olmad???n? ve bunu kan?tlamak için yüzünü taratabilece?ini söylüyor.

“?nsanlar, güzelli?im için birçok estetik operasyon geçirdi?imi dü?ünüyor ama isterseniz bunun do?ru olmad???n? anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklar?ma dolgu yapt?rmaktan çok korkuyorum çünkü yüzümün da??lmas?n? istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulamas? yap?yorum. ?nsanlar?n do?ru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtar?c?.”

Hadid’in estetik aç?klamalar? bununla da s?n?rl? de?il. Geçmi?te görüntüsü ile ilgili zorbal??a maruz kald???n? aç?klayan model; ergenlik ça??nda Gigi Hadid’i k?skand???n? da itiraf ediyor:

“Ergenlik y?llar?ndayken ince bir belim ve geni? kalçalar?m vard?, tombuldum. Gigi’nin kar?n kaslar?n? ve atletik vücudunu gördükçe ben kalçalar?m yüzünden utan?yordum. Ayr?ca garip bir yüzüm oldu?unu dü?ünüyordum. Özelliklerimden dolay? okuldaki arkada?lar?m taraf?ndan zorbal??a u?rad???m? çok iyi hat?rl?yorum.”

?nternetteki öncesi/sonras? kareleri nedeniyle aç?klamalar? sonras? tart??malar? daha da alevlendiren Bella Hadid; sizce de hakl? olabilir mi?

Total
6
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.