Coachella‘n?n sadece kusursuz müzik atmosferi ya da trendleri belirleyen k?yafetleriyle öne ç?kt???n? dü?ünebilirsiniz ancak ayn? zamanda pek çok a?k haberinin de ayn? festivalden ç?kt???n? gözden kaç?rmamak gerek. Bu dedikodulardan son dönemde oldukça konu?ulan? ise Bella Hadid ve The Weeknd‘e ait!

Uzun süre birlikte olan çiftin yeniden yak?nla?t??? konu?uluyor. Hatta festivalde headliner olarak sahne alan The Weeknd ve Bella Hadid’in öpü?ürken görüntülendi?i de dedikodular aras?nda!

“Bella; Abel (The Weeknd’in gerçek ad?) için hislerini asla kaybetmedi; hatta her zaman yeniden bir araya geleceklerine dair bir umudu vard?” ?eklinde konu?an Hadid’e yak?n bir kaynak; çiftin son bir kaç ayda birbirleri ile gizlice görü?meye ba?lad???n? da ekledi. “Coachella; yeniden bir araya gelmeleri için oldukça iyi bir ortamd?; Bella, Abel ile vakit geçirmeyi çok seviyor ve birlikte olduklar? her dakika ili?kilerinin gelece?i aç?s?ndan umut veriyor.” 

Hatta Kylie Cosmetics ce Apple Music’in Pizza Boys Radio partilerine de birlikte kat?lan çifti görenler; Hadid ve The Weeknd’in gece boyunca öpü?tü?ünü de söylüyor. “Tüm geceyi birlikte geçirdiler ve birlikte ayr?ld?lar. Bella gerçekten mutlu görünüyordu. Ortak arkada?lar?yla tak?ld?lar ve çok e?lendiler.”

Ayn gün Coachella’da sahne alan The Weeknd; sahnede duygusal anlar ya?am?? ve “Call Out My Name” parças?n? seslendirirken göz ya?lar?na hakim olamam??t?.

Dileriz ikiliyi yeniden bir arada görürüz!

Total
2
Shares

Bir cevap yazın