Defalarca röportajlar?nda da belirtti?i gibi; önemli bir podyum günü öncesinde Bella Hadid‘in daha iyi görünmek için ko?tu?u tek isim, beslenme uzman? Dr. Charles Passler. Evet; beslenme uzman? Hadid’i daha sa?l?kl? bir beslenme düzeninde tutmak için orada olabilir ama ayn? zamanda daha içten ???ldayan bir cilt için de önerileri var.

Dr. Passler’a göre 3 basit ek g?da takviyesi; herkesin içten ???ldayan bir cilt için temelde ihtiyac? olan ?eyleri kar??l?yor. ?lk seçene?i hangisi mi? Klorofil damlalar?!

Vücudun detoks yetene?ini güçlendiren s?v? klorofil hakk?nda Dr. Passler; “Bu damlalar Geleneksel Çin T?bb?na göre; cildin kalitesi üzerinde direkt bir etkiye sahip olan sindirim sisteminizdeki toksinlerin at?lmas?na yard?mc? olduklar? için cildin parlakl???n? artt?rmak için çok yararl?.” diyor.

Dr. Passler’?n ikinci önerisi ise C vitamini. “C vitamini,cildin kolajen olu?umunun her a?amas?nda ?artt?r.Fakat sindirim sisteminizi kötüle?tirmemek için korumal? haplardan kullanmal?s?n?z.” Çünkü C vitamini takviyeleri askorbik asit formunda oldu?undan, birçok ki?i asit C vitamini nedeniyle mide rahats?zl??? geçirir. Buna kar?? koymak için, kalsiyum, magnezyum veya potasyum mineral tuzlar? olan C vitamini takviyeleri aray?n. Bu tarz kar???mlar mide taraf?ndan daha iyi tolere edilir.

Son olarak, Koenzim Q10‘u tercih ederek cilt hücrelerinin canl?l???n? art?r?n.

Sadece cilt lekelerini gidermekle kalmaz; ayn? zamanda konjestif kalp yetmezli?i gibi durumlar?n semptomlar?n? hafifletmeye yard?mc? oldu?u da kan?tlanm??t?r.

“CoQ10 vücudun di?er bölümlerinin yan? s?ra cilt hücrelerinde de enerji üretmeye yard?mc? olur,” diyor Dr. Passler ve ekliyor. “Cilt için iyi olantopikal kremlerin birço?u da bu besin maddesini içeriyor.”

 

 

 

Total
17
Shares

Bir cevap yazın