Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter çifti üçüncü bebeklerini kucaklar?na almaya haz?rlan?yor!

Dün gece Los Angeles’ta gerçekle?en 2018 Emmy Ödül Töreni‘ne belirginle?meye ba?layan karn? ve bol bir elbise ile kat?lan Hunter; böylece iddialar? do?rulam?? oldu.

Geçti?imiz y?l Hal Auden Cumberbatch, 2015’te ise Christopher “Kit” Carlton ad?n? verdikleri o?ullar? dünyaya gelen çift; 2015 Sevgililer Günü‘nde evlenmi?ti.

Benedict Cumberbatch’?n da y?l?n çok konu?ulan dizilerinden Patrick Melrose dizisindeki karakteri ile En ?yi Erkek Oyuncu dal?nda aday oldu?u gecede kazanan isimlerden olamasa da; gecenin sürpriz evlilik teklifindeki verdi?i tepkiler ile sosyal medyan?n en çok konu?ulanlar? aras?na girdi.

Total
1
Shares