Gerçekle?mesi merakla beklenen dü?ünlerinden olan Bensu Soral ve Hakan Ba? çiftinin dü?ün davetiyesi de ortaya ç?kt?.

Mart 2018’de sade bir törenle ni?anlanan Bensu Soral ve Hakan Ba?’?n sosyal medyaya dü?en davetiyesiyle birlikte dü?ün tarihi ve yeri hakk?nda da kesin bilgiler ortaya ç?km?? oldu.

Hotel Four Seasons Bosphorus’da 29 Eylül’de gerçekele?cek dü?üne 500 ki?inin kat?lmas? bekleniyor.

Bensu Soral’?n bu özel gün için iki farkl? gelinlik giyece?i konu?ulanlar aras?nda.

 

 

?

Bensu Soral (@bensusoral)’in payla?t??? bir gönderi ()

Total
5
Shares