Palm ya?? tahribat?n?n izi, ormanlara kadar uzan?yor.

Palm ya?? endüstirisinin ya?mur ormanlar?na da zarar vererek orangutanlar?n hayatlar?n? tehlikeye atmas?na dikkat çekmek ve elbette ki durdurulmas? için Greenpeace taraf?ndan bir video haz?rland?.

Animasyon videonun Türkçe seslendirmesinde ise kar??m?za Beren Saat’in sesi ç?k?yor.

Günde 25 orangutan?n hayat?n? kaybetmesine dikkat çekmek için çekilen video k?sa sürede büyük ses getirdi. Videoda küçük bir k?za sesiyle hayat veren Beren Saat videoyu instagram hesab?ndan da payla?arak deste?ini sürdürdü.

Total
0
Shares