‘O Ses Türkiye’ adl? yar??ma program?nda jüri koltu?una oturaca?? belirtilen Beyaz?t Öztürk’ün, bölüm ba??na 100 bin lira alaca?? bildirildi.

Ünlü komedyen Beyaz?t Öztürk, y?llarca Kanal D ekranlar?nda yay?nlanan ‘Beyazshow’ adl? talk show program?n?n sunuculu?unu yapm??t?. Program?n bu y?l final yapmas?yla Öztürk’ün, ekranlara farkl? bir projeyle geri dönece?i aç?klanm??t?. ‘O Ses Türkiye’ adl? ses yar??mas?nda jüri koltu?una oturaca?? bildirilen Öztürk’ün bölüm ba??na 100 bin lira alaca?? belirtildi.

TV8 kanal?n?n sahibi Acun Il?cal?, geçti?imiz günlerde ‘O Ses Türkiye’ program? için bu y?l bomba gibi transferleri oldu?unu söylemi? ve Beyaz?t Öztürk’ün de bu trasferlerden biri oldu?unu ?u sözleriyle bildirmi?ti:

‘Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olaca??na ise önümüzdeki hafta görü?üp birlikte karar verece?iz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olmas?. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyaz?t Öztürk. Bu y?l O Ses Türkiye’ye bamba?ka bir hava getirece?ine inan?yorum. Onun stüdyoda olacak olmas? beni bile heyecanland?r?yor.’

Total
2
Shares