Beyonce ve Jay-Z, konser s?ras?nda aniden sahneye t?rmanan ki?i yüzünden panik dolu dakikalar ya?ad?.
Dünyaca ünlü Amerikal? ?ark?c? çift Beyonce ve Jay Z, önceki gün Atlanta’da verdikleri konser esnas?nda sahnede davetsiz bir misafirle kar??la?t?. On The Run II Tour adl? dünya turnesine devam eden ünlü çift, konser esnas?nda seyirciler aras?ndan birinin sahneye t?rman?p kulise do?ru ko?mas?yla büyük bir tehlike atlatt?.

Beyonce ve Jay Z’nin Mercedes-Benz Stadyumu’ndaki konserinde danç?lar sahnedeyken bir erkek birden sahneye t?rmand? ve ko?maya ba?lad?. Ünlü çiftin dansç?lar? sahnedeki adam? durdurmak için pe?inden ko?maya ba?lad?. Bu esnada ?ov durdu ve sahnede karga?a hali ba?lad?. Oldukça panik ya?ayan ünlü çift, güvenlik görevlilerinin sahnedeki adam? yakalamas?yla rahatlad?.

Güvenlik görevlilerinin bo?lu?undan faydalan?p aniden sahneye ç?kan ki?i yüzünden panik dolu dakikalar geçiren Beyonce, ya?anan bu olay sonras?nda sosyal medyadan, ?öyle bir not payla?t?:

‘Dü?ünceli davrand??? için tüm hayranlar?ma te?ekkür ederim. Dansç?lar?m?z iyi ve yar?nki konseri dört gözle bekliyor.’

Total
0
Shares