Beyonce fanlar?n? son dönemde heyecanland?ran bir detay var: Beyonce dördüncü çocu?unu bekliyor olabilir mi?

Bu aralar On The Run II Tour‘a devam eden Beyonce’nin bu hafta sahnede ?i? bir kar?nla yer almas? dedikodular?n ç?kmas?na neden oldu.

Bonnie & Clyde parças?n? seslendirdi?i s?rada elini belirgin olan karn?na götürdü?ü görüntüler; haftan?n Instagram’da en çok konu?ulanlar?ndan oldu.

Ok sis… @beyonce ?

@ beyonceaccess‘in payla?t??? bir gönderi ()

Sonrasnda Instagram’da payla?t??? pozda da koluyla karn?n? gizlemesi gözlerden kaçmad?.

?imdilik çit taraf?ndan 4. çocuk için yap?lm?? resmi bir aç?klama yok. Ancak 4 say?s? Carter çifti için her zaman önemli olmu?tur. Her ikisi de ay?n 4’ünde do?an çift (Eylül ve Aral?k); 4 Nisan 2008’de evlenmi?ti. Beyonce’nin dördüncü albümünün ismi 4; Jay-Z’nin 2017 tarihli son albümünün ad? ise 4:44 idi.

Total
0
Shares