Alt Başlıklara Hızlı Erişin

1/6 +

Beyonce‘nin hafta sonu gerçekle?en Coachella performans?; sizin de farkedebilece?iniz gibi son 48 saattir herkesin gündeminde. Hamileli?i sonras? ilk kez böylesine büyük bir müzik festivalinde sahne alan Beyonce ve ekibi; bu özel gece için Balmain’?n kreatif direktörü Olivier Rousteing ile i? birli?i yapmay? seçti. Beyonce’nin 5 kostümü de ayr? anlamlar? simgeliyordu.

?

OLIVIER R. (@olivier_rousteing)’in payla?t??? bir gönderi ()

Be? kostümün en çok ses getireni ve merkezindeki k?yafet; Kraliçe Nefertiti’den esinlenen, binlerce siyah ve alt?n payetle süslenmi? bir ba?örtüsü, bodysuit ve pelerindi. Siyah bir ku? tüyü ile süslenmi? uzun boylu yuvarlak ?apka, 1912 y?l?nda ke?fedilen ve o zamandan beri güzellik ve kad?nl???n simgesi haline gelmi? olan ünlü Nefertiti büstünde görülenleri yans?t?yordu. Bodysuit ise kristallerle i?lenmi?ti. 

2/6 +

“Jay M?s?r tanr?ças? pelerinini görmü?tü; B onu giydi?inde gözlerinin kocaman aç?ld???n? ve heyecanland???n? görebiliyordunuz.” diyen Rousteing ayn? zamanda Beyonce’nin de kreatif olarak kostümlerde fikir belirtti?inin alt?n? çiziyor.

3/6 +

Beyoncé (@beyonce)’in payla?t??? bir gönderi ()

 

Rouesting ayn? zamanda Beyoncé ve stilisti Marni Senofonte’nin Balmain’? seçmesindeki nedeninin; markan?n sonbahar/k?? koleksiyonundaki militer görünümlerin ?ark?c?n?n sahnedeki güçlü kad?n imaj?n? desteklemesi oldu?unu da söylüyor.

4/6 +

?lerleyen dakikalarda siyah lateks bir body-diz üstü çizme; Destiny’s Child reunion’? için i?lemeli bodysuit ve sar? sweatshirt-denim ?ort ve unicorn çizmeler tercih eden Beyonce her kostümüyle seyirciyi etkilemeyi ba?ard?.

5/6 +

Tabii ki dikkatli izleyiciler de?i?imin sadece kostümlerde ya?anmad???n?n fark?ndayd?. Beyoncé’nin oje renkleri de her görünümü için de?i?iyordu!

 

Bir di?er görünümünde ise önünde M?s?r kraliçesi bürsü, siyah panter, siyah yumruk ve Horus’un Gözü sembollerini bulunduran bir ti?ört giyen Beyonce; bir kez daha sahne kostümleri ile mesaj vermenin çok ötesine geçmi? oldu.

6/6 +

 

Total
2
Shares

Bir cevap yazın