Instagram'da payla?aca??n?z o mükemmel foto?rafa sahipsiniz ama ne yazaca??n?z? dü?ünmekten kendinizi alam?yorsunuz...

Kafan?zda olu?turdu?unuz senaryoyu cümlelere dökmek için gerekli çabay? harc?yorsunuz de?il mi? O a??k oldu?unuz yeni rujunuzu ya da çe?itli denemeler sonucu çekti?iniz selfie'nizi payla?maya haz?r m?s?n?z?

Bu kouda sadece bir öpücük emojisine ba?vurmay? dü?ünmüyorsan?z, ünlülerden yapt???m?z bu al?nt?lara göz atman?z? tavsiye ederiz. 
Hangi ruh halindeyseniz ona göre bir içerik yakalaman?z olas?. Ne yazaca??n?z? dü?ünerek kaybetti?iniz ekstra zaman? ba?ka ?eyler için kullanmaya ba?layabilirsiniz. 


Benim için güzellik, kendi cildinizle bar???k oldu?unuz anlar demek. Ya da bir tek k?rm?z? ruj sürüp ç?kmak!

—Gwyneth Paltrow

Cildiniz için kötü bir gün geçirdi?inizde, sadece dikkat da??t?c? olarak kullanman?z ad?na harika bir ruja ihtiyac?n?z olabilir.

O güçlü k?rm?z? rujum her zaman için;" ??te buraday?m. Kimse bana haz?r olmasa bile." dememi sa?l?yor.

—Issa Rae

Kendinizi yeterince iyi hissetmek için k?rm?z? ruj jokerinizi oynayabilirsiniz. 

Ruhum ve dudaklar?m filtresizdir. 

—Katy Perry

Tüm filtreleri bir kenara b?rakmay? dü?ünenler?

Eyeliner'?n?z? ya?ay?n, rujunuzu soluyun.

—Lady Gaga

Yüzde doksan?m?z buna inan?yor galiba...

O k?rm?z? dudaklar, sevdi?im en klasik ?ey.

—Taylor Swift

Evet, Taylor Swift'in bu konuda konu?acak çok ?eyi oldu?unu tahmin ediyoruz. 

Dünyada daha fazla pembe ruj olmasayd?, i?e yaramaz olurdum.

—Nicki Minaj

Nicki Minaj gibi dü?ünenler?

Ruj sürmeden d??ar? ç?kt???mda, kendimi ç?plak hissediyorum.

—Sofia Vergara

Deodorant sürmeyi unutmak kadar kötü bir ?ey. Neredeyse!

Ruj, kötü bir gün geçirdi?im zaman, dünyayla yüzle?mek için ihtiyac?m olan ?eydir.

—Keira Knightley