Bella Hadid ve Emily Ratajkowski’nin tercih etmesiyle önce akl?m?za dü?meye ba?layan bisikletçi taytlar? ?imdi de gard?roblara yerle?meye haz?rl?kl?lar.

Bisikletçi taytlar?n?n, y?ld?zlar?n tak?nt?s? olduktan sonra sokaklar? ?enlendirmeleri de beklenenlerdi elbette.

Ders stili niteli?inde görünümler ise bisikletçi tayt?n? giymek için te?ebbüs edenlere ilham verecektir diye dü?ünüyoruz.
90’l? y?llar?n ruhunu yans?tan kombin önerileri tam kar??n?zda.

Bu yaz?n cesaret isteyen parças?, hem gündüz hem de ak?am görünümü için de biçilmi? kaftan.

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

Total
2
Shares