Alt Başlıklara Hızlı Erişin

1/3 +

Gossip Girl‘deki Blair rolüyle gönlümüze taht kuran Leighton Meester; ikonik hale gelen kahverengi saçlar?na veda etti; hem de çok daha cesur bir renk için!

Meester geçti?imiz gün Instagram hesab?ndan payla?t??? platin sar?s? saçlar?yla k?sa sürede hayranlar? taraf?ndan be?eni ya?muruna tutuldu.

2/3 +

Ünlü isimler de kendileriyle özde?le?en saç renklerinden s?k?labiliyor. Asl?nda do?al sar???n olan Meester uzun süredir kahve tonlar?n? kullan?yordu.

3/3 +

“Saçlar?m? kestirdikten sonra art?k buna kesinlikle z?t bir ?ey istiyorum diye dü?ündüm. Kesinlikle do?ru zamand?. Biliyorsunuz bir kez akl?n?za girdikten sonra yapman?z gerekir!” diyen Meester yeni saçlar? hakk?nda da “Naturelin tam z?tt? bir renk seçtim. Daha önce saçlar?m? hiç platin yapmam??t?m. Benim için hala her aynaya bakt???mda ?ok etkisi yarat?yor; ama iyi anlamda. ?yi bir de?i?im oldu, gerçekten çok e?lenceli. Sadece yapabildi?im kadar pembe renk ve çok fazla floral desenlerden uzak durmaya çal??aca??m; çünkü bu a??r? feminen bir görüntü olur; Barbie gibi! Ama ayn? zamanda makyaj konusunda oyun alan?m?n geni?ledi?ini hissediyorum. Benim için çok e?lenceli oldu; ayn? zamanda yak?n?mdaki insanlar? ?ok etmek de çok e?lenceliydi!” dedi.

Leighton Meester‘?n yapt??? bu de?i?iklik hepimiz için harika bir bahar motivasyonu olabilir ne dersiniz?

Total
3
Shares

Bir cevap yazın