Havalar?n ?s?nmas?yla birlikte daha hafif ve ???lt?l? bir güzellik görünümüne kavu?mak için de geri say?m? ba?latabiliriz.

Sizi bu tazeleyici güzellik görünümüne kavu?t?racak makyaj malzemelerinden daha da önemlisi iyi bir güne? koruyucuya sahip olmak diyebiliriz.

?yi bir güne? koruyucu bulma konusunda karars?z olanlar, Blake Lively’den ilham alabilir. Lively’nin geçti?imiz günlerde payla?t??? cilt bak?m rutininin bir parças? olan hesapl? güne? koruyucu bizim de radar?m?zda.

Gossip Girl günlerinden bu yana hem moda hem de güzellik konusunda bir otoriteye dönü?en Lively, geçti?imiz günlerde bahar temizli?ine kalk??t???n? vurgulayan notla en sevdi?i güzellik ürünlerini payla?t?.

Lively’nin payla?t??? makyaj çekmecesine hazine avc?l??? yap?yoruz ve gözümüz Chanel ürünlerinin yan?nda duran klasik bir balsam? olan Burt’s Bee’ye tak?l?yor.

Yukar?da kö?ede ise; Essie ojenin hemen alt?nda, hesapl? fiyat?yla dikkat çeken CeraVe güne? kremi kar??m?za ç?k?yor.

Bu bahar kesinlikle güne? koruyucu bir kreme ihtiyac?n?z olacak unutmay?n. CeraVe güne? kremi; ya?s?z formül, makyaj?n?z?n alt?na girecek kadar hafif olu?u ve sa?lad??? görünmez yüzeyi ile dikkat çekiyor.

Total
0
Shares