Classic Women’s Sport Koleksiyonu BOSS Watches sade, elegant ve ikonik Classic Women’s Sport saatleri, ofis stilinden özel davetlere kadar stilinize e?lik edecek mükemmel bir aksesuar niteli?inde. BOSS Watches bu spor-??k koleksiyonunu, sundu?u say?s?z stil alternatifi sayesinde yan?n?zdan asla ay?rmak istemeyeceksiniz. Bu zarif saat koleksiyonu sadece bahar gard?robunuzun e?yalar? aras?nda yer almakla s?n?rl? kalmay?p y?llar boyu stilinize e?lik eden aksesuarlar aras?nda yerini alacak. Modern ve zarif i? kad?n? stilinden al?nan ilhamla tasarlanan Classic Women’s Sport, BOSS Watches güçlü, çekici ve benzersiz ?ekilde feminen yönünü ortaya koyuyor.

Kadran içinde yer alan fonksiyonlar?, Quartz makinesi, paslanmaz çelik kasas? ve kadran?nda yer alan ???lt?l? ta?lar sayesinde bu koleksiyon, BOSS Watches dünyas?n? e?siz ve zamans?z esteti?iyle tamaml?yor.

Senfoni Koleksiyonu

Zaman?n h?zla ak?p geçerken ve yar?n? dü?ünmeden an? ya?arken her ad?m?n?zda yan?n?zda size e?lik edecek kadar ??k ve özgüvenli, sofistike modern kad?n için tasarlanm?? mükemmel bir saat koleksiyon kar??m?zda. 2018 trendlerinden esinlenerek tasarlanan bu özel koleksiyon, günün her an?nda elegant stilinden ödün vermeyen kad?nlar?n bile?ine mükemmel bir ?ekilde uyum sa?l?yor: Sa?duyulu ama çekici, küçük ama oldukça hassas ve elbette, kesinlikle güvenilir…

Zarif göstergeler ve kadranda yer alan fonksiyon detaylar?, BOSS Watches saatseverlerin ya?am tarzlar?nda asla bir yan?lsama ya?amamas?n? sa?lar. Bu saatler, kendi zamanlar?n? ve kendi yollar?n? yönetmek isteyen modern kad?nlar için mükemmel olarak tasarlanm??t?r. Oksijen KoleksiyonuAd?ndan da anla??ld??? üzere, bu aile tam olarak saatin do?as? ve niteli?ine odaklanm??t?r. Basic çizgilere yönelen, sade, yal?n,  rahat ve modern tasar?m?yla ön plana ç?kan Oksijen koleksiyonu, ??kl???ndan ve konforundan ödün vermeyen erkekler için yarat?lm??t?r.

BOSS Watches 2018 kad?n saat modelleri Saat&Saat ma?azalar?nda ve www.saatvesaat.com.tr ‘de sizleri bekliyor.

Total
0
Shares