Boyner taraf?ndan Türkiye'ye getirilen ve sadece Boynerler’de moda severlerle bulu?acak olan Amerika'n?n sevilen genç giyim markas? Aéropostale için önceki ak?am Suma Han Karaköy'de özel bir parti düzenlendi.

Yo?un ilgi gören gecenin DJ’li?ini Dilan Gerede Erkaya ve Ali Kuru yaparken, Bar?? Falay-Esra Ronabar çifti, Kerem Gönlüm, Melisa Sözen, Utku Ate?, Baran Bölükba??, Merve Sevin, Enis Demirkap?, Özgün Çoban ve Ya?mur Karabal gibi isimler konuklar aras?nda yer ald?.

Amerika'n?n sevilen genç giyim markas? Aéropostale, yeniden Türkiye’de ve sadece Boyner'de… Gençli?in enerjisini ve heyecan?n? temsil eden, onlara macera ve ke?fetme ruhunu a??layan zengin seçenekli, kaliteli ve trendy koleksiyonuyla Boyner ma?azalar?nda genç modaseverlerle bulu?an Aéropostale'?n lansman partisinde sanat, moda, cemiyet ve sosyal medya dünyas?ndan ünlü isimler bir araya geldi.

Lansman partisinde Boyner Büyük Ma?azac?l?k Genel Müdürü Eren Çamurdan, Boyner Büyük Ma?azac?l?k Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yard?mc?s? Ahmet Bal, Boyner Büyük Ma?azac?l?k Kurumsal ?leti?im Müdürü Oya Büyükönder ve Aéropostale’?n Amerika’daki merkez ofisinden yöneticiler de yer ald?.

Partiye gelen konuklar, Dilan Gerede Erkaya ve Ali Kuru’nun DJ setleri ile keyifli bir müzik yolculu?una ç?karken, Dans Fabrika taraf?ndan gerçekle?tirilen özel dans gösterisini de be?eniyle izledi. Gece boyunca devam eden“dövme” ve “Afrika stili saç örgüsü” gibi keyifli aktiviteler de etkinli?e ayr? bir renk katt?. Gecede sergilenen, yeni sezon koleksiyonundan konforlu ve ??k parçalar konuklar?n büyük be?enisini toplad?.

Amerika’n?n en popüler markalar?ndan biri olan ve dünya çap?nda 900’e yak?n lokasyonu bulunan,  Türkiye’de de üniversite ve lise gençli?i taraf?ndan büyük be?eni ile takip edilen Aéropostale sadece Boynerler’de genç moda severlerle bulu?uyor.

Türkiye’ye yeniden geli?ini çok özel bir lansman partisiyle kutlayan Aéropostale’?n, gençli?in enerjisini ve heyecan?n? temsil eden, onlara macera ve ke?fetme ruhunu a??layan 2019 ?lkbahar-Yaz koleksiyonu sezona damgas?n? vuracak.