Brad Pitt, Angelina Jolie bo?anma davalar?yla ilgili anla?mazl?klar?n, halka aç?k bir hale gelmesinin çocuklar için ‘korkunç bir durum’ oldu?unu dü?ünüyor.
2016 y?l?nda ayr?ld?klar? bilinen Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti, bo?anma ?artlar?n?n yasal boyutlar?n? yerine getiriyorlar. Ancak Angelina Jolie’nin, ünlü bo?anma avukat? Laura Wasser’in yerine yeni bir hukuk ekibi ile anla?mas? üzerine mahkeme sava??n?n detaylar? halka aç?k hale getirildi. Hollywood y?ld?z? Brad Pitt, çocuklar? Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizleri Vivienne ve Knox için bu durumun ‘korkunç’ oldu?unu dü?ünüyor.

Bir kayna??n Blast gazetesine söyledi?ine göre; Brad Pitt, bo?anma konular?n?n özel kalmas? gerekti?ini ve ?u anda halka aç?k bir durumda olman?n ‘i?renç’ oldu?unu dü?ünüyor. Çünkü ünlü oyuncu, çocuklar?n?n art?k sosyal medya ve internetteki haberleri okumak için yeterince büyük oldu?unu dü?ünüyor.

?çeriden bir kayna??n söyledi?ine göre; Brad Pitt, Angelina Jolie’nin bo?anma sava?lar?n?n çocuklar? nas?l incitti?ini ve halka aç?k olarak kavga etmeyi nas?l durduraca??n? görmesini umuyor.

Geçen hafta Angelina Jolie, Brad Pitt’in yakla??k iki y?l önce ayr?ld?klar?ndan beri yeterince nafaka ödemedi?ini ve bu konuda bir mahkeme emri için talepte bulunmay? istedi?ini belirtmi?ti. Jolie’nin avukat? Samantha Bley DeJean, konuyla ilgili ?unlar? söylemi?ti:

‘Brad Pitt’in nafaka ödeme görevi var. [Pitt] ayr?ld?klar?ndan beri nafaka vermedi.’

Ancak Brad Pitt, bu iddialara kar?? ç?km?? ve Angelina Jolie’ye gereken ödemeyi yapt???n? belirtmi?ti.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.