Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, yeni filminin ba? rolleri için iki çok tan?d?k yüzü bir araya getirdi.

Ünlü aktörler Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, Tarantino’nun dokuzuncu filmi için tekrardan bir araya gelecekler. Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamada filmin ad?n?n Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) oldu?u duyuruldu.

Film 1969 y?l?nda Los Angeles’da geçiyor. DiCaprio, eski Bat? dizilerinin y?ld?z? Rick Dalton’?, Brad Pitt ise Dalton’?n de?i?mez dublörü Cliff Booth‘u canland?racak. Dalton ve Booth, tan?yamad?klar? bir ortam haline gelen Hollywood’da kariyerlerini sürdürmeye çal???yorlar. Tan?d?klar? bir isim var ise o da Rick’in yan kom?usu: Sharon Tate.

“5 y?ld?r bu senaryo üzerinde çal???yorum. Daha 7 ya??nda oldu?um 1969 y?l? da dahil hayat?m?n ço?unu Los Angeles’da geçirdim,” diye anlat?yor Tarantino.

“Los Angeles ve Hollywood’un art?k var olmayan bu hikayesini anlataca??m için çok heyecanl?y?m. Ayr?ca Pitt ve DiCaprio’nun Rick ve Cliff olarak olu?turucaklar? dinamik tak?m için de çok mutluyum.”

 

Once Upon a Time in Hollywood, 9 A?ustos 2019’da beyazperdede kar??m?zda olacak.

 

 

Total
3
Shares

Bir cevap yazın