Mid-Light” trendi bir renkten ziyade saç? gölgelendirerek vurgulayan bir teknik.

Sienna Miller’?n saç tasar?mc?s? bu yeni trendi, “Mid-Light renklerin kar???m?yla ortaya ç?kan gölgelendirmenin bir sonucu. Saç?n genel rengini aç?k veya daha koyu tonlarla gölgelendiriyoruz.” cümleleriyle aç?kl?yor.

Uygulama balyajdan farkl?, çünkü balyajdaki gibi saç uçlar?nda veya saç boyunda de?il; saç köklerinden itibaren ba?l?yor.

Bu uygulama, saçlar?n diplerinde net bir koyu- aç?k renk de?i?imi olmadan, sanki rengi yaz aylar?nda güne?ten aç?lm??ças?na bir do?all?k vadediyor.

Çok boyutlu yap?daki saçlar?m?z? kendi rengi ve daha aç?k tonda renk ile renklendirmekten ziyade, Mid-Light ile koyu ve aç?k birkaç tonun kar???m?yla harmanlamak oldukça ilgi çekici görünüyor. Üstelik bu rengin bak?m? çok kolay! Rengi alt? ayda bir yenilemeniz yeterli.

Mid-Light vaktini güzellik salonlar?nda harcamak istemeyenler için en do?ru tercih gibi görünüyor.

Total
6
Shares